Absolwent UWM laureatem konkursu Rzecznika Finansowego

„Odwrócona hipoteka jako alternatywa finansowa dla seniorów” taki tytuł ma praca licencjacka Radosława Kajkowskiego – absolwenta ekonomii na WNE – laureata III miejsca w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego.

Rzecznik nagradza w nim najlepsze rozprawy habilitacyjne, doktorskie oraz prace magisterską i licencjackie z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. W kategorii praca licencjacka startowało 14 osób. Promotorką pracy Radosława była dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka z Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

- Temat wybrałem wspólnie z panią doktor. To było na początku seminarium, gdy pokazywaliśmy nasze prezentacje – opowiada Radosław. – Pomyślałem, że to dobry temat w czasach, w których społeczeństwo się starzeje.

Odwrócona hipoteka to dożywotnia renta w zamian za przekazanie nieruchomości. Są dwa rodzaje tego przekazania: odwrócona hipoteka i odwrócony kredyt hipoteczny. Odwrócona hipoteka to przekazanie swej nieruchomości na rzecz instytucji finansowej. U nas w Polsce są 2 fundusze hipoteczne – Dom i Familia. Odwrócony kredyt hipoteczny to przekazanie swej nieruchomości na rzecz banku. U nas ten rodzaj zabezpieczenia nie występuje – wprowadza w swą pracę Radek.

Pracę licencjacką przygotowywał 8 miesięcy.

- Włożyłem w nią wiele czasu i pracy, ale tak już mam, że jak coś robię to na 100%.

Jakie wnioski wynikają z jego pracy licencjackiej?

- Takie, że ludzie nie chcą korzystać z odwróconej hipoteki. Boją się oszustwa. Albo dlatego, że wypłata świadczeń jest nieadekwatna do wartości nieruchomości. Pewna osoba mająca duże mieszkanie w centrum Warszawy otrzymała za nie rentę w wysokości 600 zł miesięcznie. Ludzie wolą swe nieruchomości przekazywać dzieciom, wnukom – mówi Radosław.

Wiadomość o 3. miejscu bardzo go ucieszyła.

- Świadomość, że mam 3. miejsce w Polsce, jeszcze bardziej mnie mobilizuje – zapewnia.

Dr Pieńkowska -Kamieniecka bardzo chwali Radosława i jego pracę licencjacką.

- Był bardzo zaangażowany i ambitny. Podszedł do tematu bardzo szeroko i zgromadził bogatą literaturę polską i zagraniczną. Na tym jednak nie poprzestał. Przygotował ankietę składającą się z 30 pytań i rozesłał do 150 adresatów, w tym do rozmaitych instytucji, np. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i funduszy hipotecznych oraz przedsiębiorstw. Jego praca nie tylko spełnia wymogi pracy licencjackiej, ale śmiało mogłaby być pracą magisterską – zapewnia dr Pieńkowska-Kamieniecka.

Radosław Kajkowski kontynuuje teraz studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku ekonomia specjalność ekonomia przedsiębiorstwa. Plany na czas po studiach?

- Myślę o analityce finansowej – zdradza.

Radosław to nie pierwszy laureat ogólnopolskiego konkursu, którego promotorem była dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka. W 2016 r. w konkursie na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych Rzecznika Ubezpieczonych w kategorii prac magisterskich III miejsce zajęła Monika Ornowska – absolwentka kierunku zarządzanie – za pracę pt. „Rzecznik Ubezpieczonych jako instytucja reprezentująca konsumenta na rynku ubezpieczeń w opinii respondentów województwa warmińsko–mazurskiego”.

lek

Komentarze nie są dozwolone.