Pierwsze zebranie A*R*T w 2022 r.

W ubiegłym roku znana w Kortowie Grupa Artystyczna Rezerwa Twórcza A*R*T skupiająca byłych i obecnych pracowników oraz absolwentów uczelni obchodziła dziesiątą rocznicę powstania. Aby uczcić ten jubileusz i Dzień Edukacji Narodowej zorganizowano doroczną okazałą wystawę Grupy w Bibliotece Uniwersyteckiej (artykuł w „5 plus X” nr 1 (112) 2022r.  str. 22). Grupa otrzymała wiele gratulacji od władz uczelni, przedstawicieli zaprzyjaźnionych towarzystw, grup, przyjaciół i bliskich. JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski nagrodził Grupę A*R*T kwotą 1000 zł na wniosek p. Bogusława Woźniaka , Kierownika Klubu Pracowników Baccalarium UWM, na pokrycie kosztów wydania X katalogu jubileuszowego, który otrzymali członkowie grupy i honorowi goście. Także Stowarzyszenie Absolwentów UWM dołączyło się z gratulacjami. Niestety pandemia ograniczyła liczbę gości i nie wszystkie plany udało się zrealizować. Uroczystość dokończono podczas pierwszego zebrania grupy w lutym br.

Prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM dr Bolesław Pilarek, pogratulował osiągnięć i uhonorował całą Grupę pamiątkową jubileuszową statuetką, a specjalnymi Aktami Uznania wyróżnił: prof. dr hab. Antoniego Jarczyka – założyciela i wieloletniego (10 lat) przewodniczącego Grupy i nieobecną dr Dorotę Czaplicką, przewodniczącą w roku 2021, do której dokument został wysłany pocztą. Honorowymi Dyplomami nagrodzono także 7 zasłużonych osób, niezwykle pracowitych i zawsze pełnych entuzjazmu oraz życzliwości: mgr inż. Barbarę Chodań, dr Feliksa Walichnowskiego, Mariana Michałowskiego, dr Teresę Kosman, mgr inż. Marzenę Baniel, prof. dr hab. Tadeusza Rawę i obecnego wiceprzewodniczącego grupy mgr Janusza Bieńkowskiego.

Przewodnicząca Maria Bentkowska poinformowała także o przekazaniu przez Stowarzyszenie Absolwentów w czerwcu 2021 r. kwoty 421 zł 11 groszy na cele jubileuszowe A*R*T wg faktur złożonych do Stowarzyszenia Absolwentów UWM przez pana prof. Antoniego Jarczyka.

Maria Bentkowska poprosiła panią Bożennę Koper, która jest równocześnie sekretarzem Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka, o poinformowanie zebranych o przebiegu Gali „Talent Roku” pod patronatem Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka.

Pani Bożena poinformowała między innymi, że Grupa A*R*T otrzymała statuetkę „Talent Roku” i nagrodę w wysokości 900 zł, a jej członkowie: książki, albumy, słodycze i inne prezenty. Wszystkie trofea zgromadzono na stole (laureatem nagrody „Talent Roku” Grupa została w 2020 r. ale z powodu pandemii uroczystość zorganizowano dopiero w 2021 r.). Postanowiono wszystkie trofea wyeksponować w gablotce w klubie Baccalarium.

Przewodnicząca spotkania przedstawiła zebranym Beatę Rogowską ubiegającą się o przyjecie do A*R*T. Po prezentacji kandydatkę przyjęto.

Prowadząca zebranie zapoznała zebranych z protokółami zebrań Zarządu oraz funkcjami przydzielonymi poszczególnym członkom: Maria Bentkowska – przewodnicząca, Janusz Bieńkowski – wiceprzewodniczący, Danuta Domska – sekretarz, Iwona Ibron-Mirowska – skarbnik, Stanisław Czachorowski – kurator wystaw, Bożena Koper- członek zarządu, Elzbieta Szafranko – opracowanie graficzne plakatów, zaproszeń itp. Anna Szepielska-Sell – łącznik z mediami i prowadzenie kroniki, Marzena Baniel – reporter, prowadzenie kroniki. Wymienione osoby, w drodze głosowania, uzyskały jednogłośne poparcie. Wybrano także Komisję rewizyjną w składzie: Tadeusz Rawa, Marek Hasso-Agopsowicz i Marian Michałowski.

Niezmordowany, pełen pomysłów i nowych inicjatyw pan dr Feliks Walichnowski zaprezentował wydany wspólnie z dr Teresą Kosman album „Patrząc w niebo”, poświęcony działalności Mikołaja Kopernika na terenie Warmii oraz z planami dotyczącymi wydania albumu o początkach osadnictwa polskiego na Warmii w 1945 roku. Zaprezentowany na sali obraz przedstawiający Mikołaja Kopernika autorstwa dr Teresy Kosman spotkał się z uznaniem i aplauzem obecnych.

W dalszej części zebrania omówiono m.in. plany i zamiary, jednak w warunkach pandemicznych byliśmy zobowiązani do maksymalnego skracania obrad.

Maria Bentkowska

Fot. Stanisław Czachorowski

 

 


Komentarze nie są dozwolone.