Najlepsze absolwentki WNE

W wyniku połączenia różnych jednostek uczelni funkcjonujących na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1995 r. powstał Wydział Zarządzania, w którego skład wszedł uruchomiony w 1994 r. kierunek studiów Zarządzanie i Marketing. 1 września 1999 r. powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, czego skutkiem było połączenie odrębnych jednostek trzech uczelni – Wydziału Teologicznego, Wyższej Szkoły Rolniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Prawa i Administracji Wydziału Humanistycznego (WSP) został włączony w struktury Wydziału Zarządzania byłej ART. W wyniku tych zmian wydział zyskał nową nazwę – Wydział Zarządzania i Administracji i kształcił w dwóch kierunkach – Zarządzanie i Marketing oraz Administracja. 1 września 2001 r. nastąpiło przekształcenie Instytutu Prawa i Administracji w odrębny Wydział Prawa i Administracji, wtedy to Wydział Zarządzania i Administracji powrócił do swojej poprzedniej nazwy – Wydział Zarządzania oraz do jednego kierunku nauczania. 1 stycznia 2004 roku Wydział przyjął nazwę Wydział Nauk Ekonomicznych, a 1 października tego roku uruchomiono drugi kierunek – Ekonomię. W 2007 r. dokonano również zmiany nazwy kierunku Zarządzanie i marketing na Zarządzanie. Z Wydziału kształcącego na studiach licencjackich na jednym kierunku studiów stał się Wydziałem, który kształci studentów na dwóch kierunkach – ekonomia i zarządzanie na poziomie magisterskim, a w 2011 r. został uruchomiony kierunek – Zarządzanie i inżynieria produkcji. 25 września 2006 roku Wydział uzyskał prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 22 czerwca 2015 Wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia.

W ubiegłym roku Wydział Nauk Ekonomicznych UWM zyskał sześćset osiemdziesiąt sześć nowych absolwentów. Tylko pięcioro z nich mogło wziąć udział we wręczeniu gratulacji dla najlepszego absolwenta.

Piątka najlepszych absolwentów WNE z rocznika 2021 to same panie. Najlepszą średnią ocen z całych studiów – 4,93 – wypracowała Agnieszka Polonis – absolwentka ekonomii II st. Drugi wynik osiągnęła Dominika Olbryś, też po ekonomii, ale I st. – 4,91, trzecia była Agata Margalska – po ekonomii II st. – 4,81. Na zarządzaniu najlepszą średnią miały absolwentki specjalności rachunkowość i zarządzanie II st. – Monika Kozicka i Katarzyna Kozłowska – obie 4,84 (źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/gratulacje-dla-najlepszych-absolwentow-wne).

Dyplomy i nagrody zostały ufundowane przez członków Rady Patronackiej, która liczy ponad czterdzieści osób, działającej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych. Nagradzanie absolwentów służy do ich promocji na rynku pracy, ale i utrzymaniu z nimi więzi po ukończeniu studiów. Osoby nagradzające to przedsiębiorcy z otoczenia gospodarczego. Wyróżnione Panie gratulacje przyjęły z rąk Kamila Iwankiewicza – dyrektora olsztyńskiego oddziału NBP i Michała Ćwiekowskiego – dyrektora oddziału korporacyjnego ING Bank Śląski w Olsztynie (również absolwentów WNE UWM) oraz dr hab. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, prof. UWM, dziekan WNE i dr Tomasza Wierzejewskiego, prodziekana ds. kształcenia WNE. Serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Szulich


Komentarze nie są dozwolone.