Konkurs Belfer 2021 rozstrzygnięty

Radio UWM FM i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego pierwszy plebiscyt na najlepszego wykładowcę „Gala Belfer Roku” zorganizowały w 2005 roku. Ideą konkursu było ukazanie lepszej strony relacji między studentami i wykładowcami oraz zapromowanie najlepszych belfrów. Organizatorzy chcieli przełamać stereotyp i pokazać, że kontakty między nauczycielami akademickimi a uczniami to także owocna współpraca i miłe doświadczenia. Zwycięstwo w plebiscycie Belfer to nie tylko prestiż dla wybranego nauczyciela, ale także cenne punkty w Lidze Wydziałów, która zadecyduje o ich kolejności w paradzie podczas Kortowiady.

Plebiscyt Belfra stał się już tradycją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i jest on oficjalnym początkiem walki samorządów w Lidze Wydziałów przed Kortowiadą. Pierwszym etapem plebiscytu są wydziałowe wybory, w których studenci wybierają najlepszego nauczyciela akademickiego, a osoba, która otrzyma najwięcej głosów otrzymuje honorowy tytuł Belfra Wydziału. Oficjalny Plebiscyt Belfra Uczelni jest więc „walką zwycięzców” i spośród 16 kandydatów, na podstawie ilości głosów, wyłaniany jest tylko 1 zwycięzca. Nagrody przewidziane są dla: zwycięscy, pozostałych półfinalistów oraz dla głosujących studentów i pracowników.

Gala Belfra jest okazją do nagrodzenia prowadzących zajęcia – wykładowców – nauczycieli akademickich – belfrów za coś innego niż wiedzę, z której czerpie się na co dzień. Dzięki takim wydarzeniom daje się świadectwo, że docenia się ich dobrą radę i uśmiech.

Podczas uroczystej Gali Finałowej Plebiscytu Belfer UWM 2021 wyłoniono najlepszego wykładowcę UWM. Uroczystość prowadzili Anita Zalewska i Andrzej Brzozowski. Gościem specjalnym gali był Łukasz Jemioła. Wyniki plebiscytu ogłosił prof. dr hab. Jerzy Przyborowski Rektor UWM, który wziął udział w wydarzeniu zdalnie. Zwycięzcą 16 edycji konkursu i jednocześnie najpopularniejszym i najbardziej lubianym nauczycielem akademickim został dr Dariusz Barski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Dr Dariusz Barski pracuje w Katedrze Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykłada dwa przedmioty – toksykologię i zajęcia z ochrony środowiska. Jego praca naukowa opiera się badaniach dotyczących interakcji między różnymi substancjami, które wnikają do organizmu w tym samym czasie oraz stanu poszczególnych elementów środowiska w tkankach zwierząt, wodzie i glebie.

 

Zdobywcą drugiego miejsca został dr Marek Siemiński z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 1.09.2020 pełni funkcję prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Pracuje w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje głównie wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem kultury organizacyjnej, procesu zmian, flexicurity, zarządzania publicznego i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Trzecie miejsce zajął prof. Tomasz Mituniewicz z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Działania naukowe prof. T. Mituniewicza związane są z higieną i dobrostanem zwierząt. Dzięki wykształceniu rolniczemu dodatkowym zainteresowaniem jest ochrona środowiska, biologia oraz chemia.

Zwycięscy odebrali nagrody z rąk prof. dr. hab. Sławomira Przybylińskiego, prorektora ds. studenckich. Serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Szulich

Fot. Janusz Pająk

 


Komentarze nie są dozwolone.