„Powitanie wiosny” w Gdańsku

Członkowie Klubu regionalnego „Pomorze” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „powitali” wiosnę, uroczystym spotkaniem w Katedrze Oliwskiej, gdzie zapoznali się z jej historią, architekturą i wysłuchali koncertu organowego.

Następnie w Centrum Ekumenicznym w Oliwie absolwenci uczestniczyli we mszy świętej celebrowanej przez ks. dr. Juliana Żołnierkiewicza, poświęconej zmarłym członkom Klubu, w tym także honorowemu prezesowi Stowarzyszenia prof. Zbigniewowi Śmietanie, którego w  Olsztynie pożegnaliśmy 22 marca br.

Po zwiedzeniu Centrum Ekumenicznego, w sali konferencyjnej, jak zawsze interesujący wykład wygłosił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, nt. „Między Oliwą a Warmią”.

Na zakończenie, zebrani wysłuchali koncertu, wykonanego na wysokim poziomie artystycznym przez uczniów szkoły muzycznej.

 

A.F.

Komentarze nie są dozwolone.