Malarstwo Elżbiety Bizior

Elżbieta Nowicka – Bizior absolwentka wydziałów zootechnicznych Wyższych Szkół Rolniczych  w Poznaniu i Olsztynie. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej ubiegała się o przyjęcie do Liceum Pedagogicznego w Bydgoszczy. Mimo zdania egzaminu wstępnego nie została przyjęta z braku miejsc. Podjęła więc  naukę w Technikum Hodowlanym w Samostrzelu. Po ukończeniu  szkoły średniej w roku 1955 uzyskała dyplom technika zootechnika i otrzymała nakaz pracy do Prezydium Powiatowej Narodowej w Świeciu nad Wisłą.

Pracując, podjęła studia zaoczne na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Studia te ukończyła  1961 roku ze stopniem inżyniera zootechniki. Kurs magisterski ukończyła  1968 r. na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Temat pracy magisterskiej dotyczył hodowli bydła. W roku 1984 ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Hodowli i Żywienia Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. Tam też uzyskała II i III stopień specjalizacji zawodowej w nauczaniu produkcji zwierzęcej w Technikach Rolniczych.

Całe życie zawodowe przepracowała w rolnictwie i pracy z młodzieżą w szkołach rolniczych.

Malarstwem zajęła się dopiero  po przejściu na emeryturę w 2000 r. Maluje obrazy olejne, akwarele i na szkle. Należy do Stowarzyszenia Pracy Twórczej przy Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Natchnienia dostarcza jej przepiękny  krajobraz Warmii i Mazur.  Jej ulubionymi  malarzami są Józef Chełmoński i Wojciech Kossak.

Malarską przygodę zaczęła od malowania koni. Swoje prace prezentowała na  wystawach zbiorowych: w Stowarzyszeniu Pracy Twórczej Centrum Kultury i Sztuki Ciechanowie w latach 2000 i 2001, na wystawie rękodzieła amatorskiego w Działdowie w roku 2001 oraz na wystawach indywidualnych w roku 2001 w Bibliotece Publicznej w Gródkach i Miejskiej Bibliotece w Działdowie, w roku 2002 w Szteklinie  pow. Stargard Gdański, a w 2003 oraz Płośnicy

Namalowała już ponad 110 obrazów. Zdobią one mieszkania całej rodziny i powiększają zbiory prywatne w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Sopocie, Olsztynie i innych miejscowościach. Uczestniczyła w plenerowych warsztatach malarskich.

 

Komentarze nie są dozwolone.