ZMARŁ PROFESOR ZBIGNIEW ŚMIETANA (23.09.1942 – 19.03.2012)

Po wieloletniej ciężkiej chorobie  19 marca  2012 roku zmarł prof. dr hab. Zbigniew Śmietana, wieloletni Prezes, a następnie honorowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej i autorytetem z zakresu technologii mleczarskiej, zasłużonym dla rozwoju krajowego przemysłu mleczarskiego.

W latach 1987-1990 Profesor Zbigniew Śmietana był prorektorem ART w Olsztynie, a przez trzy kadencje (1996-2005) dziekanem Wydziału Technologii Żywności, a następnie Wydziału Nauki o Żywności. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Mleczarskiej.

Był członkiem wielu gremiów opiniotwórczych i pełnił wiele funkcji między innymi: przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, doradcy ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, członka Zespołu Konsultantów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Za swoją wielokierunkową działalność został uhonorowany między innymi: Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi medalami uczelnianymi i branżowymi oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22 marca 2012 o godz. 9.45 w kaplicy przy ul. Mariańskiej. Uroczystość pożegnania akademickiego rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Z. Moczarskiego przy ul. Oczapowskiego 5, po czym o godz. 11.45 nastąpi wyprowadzenie ciała na mszę świętą żałobną do kościoła pw. Świętego Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego w Kortowie. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarza komunalnym przy ul. Poprzecznej.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

Komentarze nie są dozwolone.