Klub regionalny „Olsztyńscy cieszynianie” w akcji…

W dniach 13 i 14 marca br. w kamienicy Naujacka zorganizowano, przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz MOK w Olsztynie, koncert p.n. „Wspólne śpiewanie” z zespołem wokalnym MODERATO. Uczestników – ponad 100 osób.

Z kolei w Działdowie, przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej zorganizowano wystawę fotograficzną – 60 lat UWM (WSR-ART.), a także promocję UWM – dla maturzystów – kandydatów na studia w roku 2012/2013, którą merytorycznie przygotował mgr Jan Macura – wiceprezes Klubu oraz Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. Uczestników – ponad 200 osób.

Komentarze nie są dozwolone.