Zaproszenie od Klubu regionalnego „Ziemia Warmińska”

Zarząd Klubu

„ Ziemia Warmińska”

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej

w Olsztynie  

Mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie

z

Prof. dr hab. Tadeuszem KRZYMOWSKIM

w ramach cyklu spotkań

„UWM-NAUKA-KULTURA-ROZWÓJ”

Część artystyczna

Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka

z a p r a s z a m y

na pierwsze spotkanie  w dniu 7 marca 2012r. (środa)  o godz. 17°°  Wojewódzka Biblioteki Publiczna w Olsztynie

Rynek Starego Miasta /Stary Ratusz /

 

Pan prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski – były Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczo-Technicznej, autor idei powołania Uniwersytetu, a następnie aktywny jego współtwórca, emerytowany profesor Polskiej Akademii Nauk i Honorowy Obywatel Olsztyna. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Kawaler wielu wysokich rangą odznaczeń państwowych i wyróżnień międzynarodowych.

   Pan prof. Tadeusz Krzymowski rozpoczął stałą pracę w olsztyńskiej uczelni 1 stycznia 1959 roku. W latach 1965-68 został prorektorem WSR ds. dydaktyczno-wychowawczych. W latach następnych pełnił kolejno funkcje: 1968 -72 – Rektor WSR, 1972-75 – Rektor Akademii Rolniczo – Technicznej. W roku 1988 przeszedł do Polskiej Akademii Nauk, gdzie od podstaw organizował pierwszą w Olsztynie placówkę PAN p.n. Centrum Agrotechnologii i Weterynarii. Objął stanowisko jej dyrektora pełniąc je do 1995 roku. W latach 1991 – 2000 – założyciel i Prezes Olsztyńskiego Forum Naukowego ds. powołania Uniwersytetu oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej ds. opracowania Koncepcji Organizacyjnej i Programowej Uniwersytetu w Olsztynie.
To tylko niektóre fakty w karierze organizacyjno-naukowejej Profesora.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy organizację cyklu spotkań „UWM-NAUKA-KULTURA-ROZWÓJ”

na które zapraszamy mieszkańców Olsztyna a w szczególności absolwentów Uczelni. Spotkania po latach z wybitnymi uczonymi naszego Uniwersytetu, pozwolą na poznanie mniej znanych, ale trwałych osiągnięć badawczych zastosowanych w gospodarce, genezę przekształceń uczelni od Wyższej Szkoły Rolniczej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także głębsze uświadomienie wielorakiego historycznego i perspektywicznego wpływu prężnego ośrodka naukowego na rozwój miasta Olsztyna.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dokonaniami Uczelni do współpracy przy programowaniu spotkań. Prosimy o zgłaszanie tematów lub propozycję osób, których zaprosimy na kolejne spotkania.

Nasze adresy: leon.szelag@wp.pl; doremaster@gmail.com

Komentarze nie są dozwolone.