Szanowni Państwo

pandemia zamknęła nas w nowej przestrzeni między przeszłością a przyszłością. Nie możemy robić tego, co mamy zapisane w statutach Stowarzyszenia i Fundacji, a więc organizować zebrań Zarządu Stowarzyszenia i Klubów oraz zjazdów, Święta i Balu Absolwentów. Nie możemy robić tego, co w ostatnich kadencjach zapisano w zadaniach dla jednego, a następnie dla trzech wiceprezesów, czyli podjęcia kompleksowej współpracy z władzami wydziałów i samorządu studenckiego oraz studentami drugiego stopnia studiów. Nie mogliśmy także prezentować swoich dokonań podczas imprez organizowanych przez Uniwersytet, wydziały i innych organizatorów. Pozostało nam poszukiwanie impulsów do dalszej działalności w dotychczasowych dokonaniach oraz analizowanie popełnionych błędów, aby się ustrzec przed popełnieniem podobnych. Mogliśmy także uhonorować dokonania poprzedników publikacjami w „5 plus X”, posadzeniem dębów pamięci, zainstalowaniem specjalnych tablic i przygotowaniem wystawy „Węgierskie Akcenty w Kortowie”.

Z tych względów  po posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM  21.05.2021 postanowiliśmy przeprowadzić szersza konsultację i  wysłać protokół z tego spotkania do wszystkich członków Zarządu (oraz Członków Honorowych, gdyż przysługuje im prawo uczestniczenia w działalności Zarządu) z prośbą, żeby w ciągu 3 tygodni nadesłali e-mailem swoje uwagi i propozycje do sprawozdania i planu pracy. Uwzględnimy je przy przygotowywaniu dokumentów.

Przesłanie swoich propozycji zapowiedziało wiele osób. Ostatecznie na nasz apel odpowiedziało 4 osoby: prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr inż. Janusz Lorenz, mgr inż. Ireneusz Majewski i mgr inż. Jerzy Pantak. Zostały opublikowane w Internecie (protokół z zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu  Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 11 września 2021 r.) Podczas rozmowy telefonicznej 7 października dowiedziałem się, że swoją propozycje wysłał także prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h.c. Niestety nie dotarła do mnie. Poprosiłem profesora o przesłanie e-mailem kopii, która obiecałem opublikować i  wykorzystać przy opracowywaniu programu działalności. Na drugiej stronie kopia pisma prof. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr h.c.

 

 

Olsztyn 8.o6.2021

 

Pan dr Bolesław Pilarek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  Absolwentów UWM

 

Szanowny Panie Prezesie.

 

Po zapoznaniu się z problematyką rozpatrywaną na posiedzeniu Zarządu (protokół), zgłaszam następującą propozycję do ewentualnego rozpatrzenia przez  Zarząd:

Ze względu na zaawansowany już wiek części absolwentów jak również na pojawiające się losowe  a w skutkach często tragiczna przypadki, proponuję powołanie do życia w Zarządzie „Zespołu do Spraw  Koleżeńskiej, Awaryjnej Pomocy”, który opracuje w szczegółach i wprowadzi w życie sposób niesienia koleżeńskiej pomocy organizacyjnej i materialnej członkom Stowarzyszenia, absolwentom, którzy znaleźli się okresowo w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy.

Wyobrażam sobie, że Zespół opracuje w szczegółach  sposób wyszukiwania i skutecznego działania w terenie. Sądzę, że  Zespół zwróci się z apelem do wszystkich jednostek terenowych i wszystkich członków Stowarzyszenia, aby wszystkimi dostępnymi sposobami odszukać osobę, absolwentkę lub absolwenta WSR< WSP<ART.> I UWM potrzebujących pomocy ( np. dotkniętych ciężką chorobą  samotną, pozbawioną opieki itp.

Proponuję, aby Zarząd i powołany Zespół rozważył w jaki sposób stworzyć „Fundusz Koleżeńskiej, Awaryjnej Pomocy „i w jaki sposób tym funduszem dysponować.

Wydaje mi się, że na przykład członkowie honorowi, którzy nie płacą składek a otrzymują  czasopisma ze Stowarzyszenia mogliby na tatki cel wnieść do Funduszu dobrowolna wpłatę, w wysokości przez siebie ustalonej. Jako jeden z tych członków deklaruję wpłatę 500 zł. Proszę o podanie konta, na które mogę przekazać deklarowaną kwotę.

Do innych osób można by się zwrócić i sądzę, że na tak szlachetny cel  nie odmówią swego wkładu. Sądzę, że istnieją też inne sposoby pozyskania środków finansowych,na  tak nakreślony cel

Z poważaniem i  z uznaniem za dotychczasową, wielokierunkową działalność  oraz z pozdrowieniami

Tadeusz Krzymowski

Komentarze nie są dozwolone.