Inauguracja roku akademickiego 2021-2022

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2021-2022 w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyniebyła poprzedzona Mszą świętą w kościele akademickim pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu w Kortowie, której przewodniczył metropolita warmiński arcybiskup dr Józef Górzyński, a homilię wygłosił arcybiskup senior dr Edmund Piszcz.

W holu Centrum Konferencyjnego przed godziną 11.00 uczestników uroczystości witała Akademicka Orkiestra Dęta pod kierunkiem dyrygenta Rafała Krauze.

Po otwarciu uroczystości przez JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Przyborowskiego Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka pod dyrekcją prof. dr hab. Katarzyny Bojaruniec wykonał Hymn Państwowy i Hymn Unii Europejskiej. Mimo pandemii uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu dostojnych gości, a wśród nich: parlamentarzyści Jacek Protas, Zbigniew Ziejewski i Lidia Staroń, wojewoda warmińsko–mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, I zastępca prezydenta Olsztyna Ryszard Kuć, metropolita warmiński arcybiskup dr Jożef Górzyński, arcybiskup senior dr Edmund Piszcz, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej Arkadiusz Trochanowski i proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu kanonik Mirosław Hulecki, starosta olsztyńskiego powiatu Andrzej Abako, byli rektorzy (prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c., prof. dr hab. Stefan Smoczyński i prof. dr hab. Ryszard Górecki) i emerytowani profesorowie UWM i poprzedzających go uczelni, liczni przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, służby zdrowia oraz instytucji i organizacji współpracujących z Uniwersytetem Warmińsko–Mazurskim.

Wiele osób nadesłało listy z gratulacjami i życzeniami dla pracowników i studentów UWM, a wśród nich przedstawiciele najwyższych władz kraju: Prezydent RP Andrzej Duda, marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, marszałek Senatu RP prof. dr hab. Tomasz Grodzki, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister Nauki i Oświaty prof. dr hab.Przemysław Czarnek i poseł prof. dr hab.Wojciech Maksymowicz.

Po powitaniu gości przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor dr. hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM. Następnie Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka pod dyrekcją prof. dr hab. Katarzyny Bojaruniec wykonał wykonał Gaudeamus Igitur.

Prorektor ds. studenckich dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM przeprowadził immatrykulację studentów. Natomiast prorektor ds. polityki naukowej i badań prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski przeprowadził immatrykulację doktorantów szkoły doktorskiej. Pasowania na studentów i doktorantów dokonał JM Rektor prof. Jerzy Przyborowski w towarzystwie prorektorów dr hab. Sławomira Przybylińskiego i prof. dr. hab. Jerzego Jaroszewskiego.

Po tej części uroczystości Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka pod dyrekcją prof. dr hab. Katarzyny Bojaruniec wykonał Gaude Mater Polonia. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Tę część uroczystości przeprowadził prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM. Odznaczenia wręczył wojewoda warmińsko–mazurski Artur Chojecki w towarzystwie JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Przyborowskiego (listę odznaczonych publikujemy niżej).

JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski wręczył specjalne listy i podziękował za wkład pracy profesorom, którzy w ostatnim roku odeszli na emeryturę.

Podczas uroczystości władzom Uniwersytetu gratulacje za liczące się w skali świata osiągnięcia w badaniach naukowych oraz w kształceniu kadr, za ich istotny wpływ na rozwój gospodarki regionu i kraju a także życzenia pracownikom dalszych sukcesów a studentom ukończenia studiów składali : wojewoda warmińsko–mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, I zastępca prezydenta Olsztyna Ryszard Kuć i przewodniczący zespołu parlamentarnego województwa warmińsko–mazurskiego poseł Jacek Protas oraz przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego Piotr Wołejko.

Wykład inauguracyjny pt. „Mikołaj Kopernik wciąż tajemniczy? Obrazki z życia astronoma w przededniu 550. rocznicy urodzin” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bolesław Pilarek

 

Lista osób odznaczonych podczas inauguracji roku akademickiego 2021-2012 w UWM

Srebrny Krzyż Zasługi: prof. dr hab. inż. Iwona Konopka, dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. dr hab. Nina Smolińska.

Brązowy Krzyż zasługi: dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, dr hab. Sławomir Kursa, dr inż. Marek Ogryzek, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska.

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę: dr hab. inż. Jacek Bieranowski, Bogusław Brzuzy, dr hab. Józef Dębowski, mgr Andrzej Długosz , inż. Anna Figiel, prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, dr hab. Janusz Gołota, dr inż. Anna Goździejewska, dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. dr hab. wet. Andrzej Konwicki, Grażyna Kurzypa, mgr inż. Joanna Mańkowska, prof. dr hab. Henryk Mizerak, mgr Izabela Moszczyńska, dr n. med. Maria Napora, mgr Wiesława Olkowska, dr inż. Aldona Orłowska, dr Jolanta Paprocka, dr Zbigniew Paprzycki, mgr Adam Przybyłek, mgr Dorota Reczyńska, mgr inż. Elżbieta Siemaszko, mgr Marianna Supady, dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski.

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę: dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz, dr hab. Anna Dargiewicz, dr hab. wet. Piotr Gomułka, prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak, dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, dr n. med.Ewa Kupcewicz, dr hab. Iwona Maciejewska, dr Jarosław Mioduszewski, mgr Anna Rycharska, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. dr hab. Marzena Świgoń, mgr inż. Katarzyna Ustaszewska.

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę dr hab. wet. Agata Bancerz-Kisiel, mgr Łukasz Cichowicz, dr hab. Maciej Hartliński, dr hab. wet. Iwona Otrocka-Domagała, prof. dr hab. Marcin Zieliński.

Medal Komisji Edukacji Narodowej: mgr Maria Bulińska, prof. dr hab. Renata Ciereszko, dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, dr Stanisław Drozda, dr hab. inż. Urszula Filipkowska, dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, dr hab. Hanna Kędzierska, dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, dr Małgorzata Kowalik-Olubińska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski, prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska, dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. dr hab. Jerzy Napiórkowski, prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, prof. dr hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska, prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz, dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. dr hab. wet. Przemysław Sobiech, prof. dr hab. Juliusz Sztychmiller, dr Joanna Targońska, dr inż. Jacek Zabielski, prof. dr hab. Artur Miliam, dr hab. Mieczysław Różański.

Zasłużony Dla Rolnictwa: dr inż. Iwona Chwastowska-Siwecka, prof. dr hab. Tomasz Kurowski, prof. dr hab. inż. Marek Marks, dr hab. Władysław Szempliński, prof. dr hab. Marian Wiwart.

Komentarze nie są dozwolone.