Wielce Szanowny Panie Profesorze

Wraz z żoną Marią jesteśmy od pierwszego numeru czytelnikami „5 plus X”. Jest ono dla nas pomostem między naszą codziennością a naszym młodzieńczym Kortowem. Każdy egzemplarz czytamy „od deski do deski”, niektóre numery, jak np. 1/2012 są bardzo udane, ciekawe.

 

Pan

Prof. dr hab. Andrzej Faruga

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie-Kortowie

Szanowny Panie Profesorze!

            Wraz z żoną Marią jesteśmy od pierwszego numeru czytelnikami „5 plus X”. Jest ono dla nas pomostem między naszą codziennością a naszym młodzieńczym Kortowem. Każdy egzemplarz czytamy „od deski do deski”, niektóre numery, jak np. 1/2012 są bardzo udane, ciekawe.

            Uczelnię naszą traktujemy jak świętość. Dlatego też chcielibyśmy, aby jej produkty były idealne. Tym bardziej, jeśli za stowarzyszeniem stoi obecnie zaplecze uniwersytetu. Chodzi mi o różne błędy , przeważnie tzw. literówki…

          Zdaję sobie sprawę, że „5 plus X” robione jest oszczędnościowo, ale czy nie można wykorzystać wolontariuszy z wydziału filologii polskiej, którzy wychwyciliby różne lapsusy.

            Jesteśmy ludźmi nieinternetowymi (dla naukowca może to dziwne, ale tacy też są) dlatego bylibyśmy radzi, gdyby stowarzyszenie czy redakcja posiadały telefon komórkowy, aby można szybko i tanio wysłać sms.

            Proponowalibyśmy, aby pod każdym zdjęciem był podpis z wymienianiem osób np. na str. 7 zdjęcie po lewej – zastanawiamy się czy to może nasz kolega ksiądz Żołnierkiewicz – czy też nie. Proszę zrozumieć – my w Olsztynie bywamy bardzo rzadko, nie widujemy bliskich nam osób całymi latami.

            Chętnie rozszerzylibyśmy naszą wiedzę o informacje (liczniejsze) o organizacji, budowie uczelni w Kortowie, o pierwszych latach w Cieszynie. Wielkim sentymentem darzyliśmy śp. panią prof. Halinę Karnicką. W czasie studiów nic nie wiedzieliśmy o tragedii, jaka ją spotkała. Może ktoś napisałby o Jej mężu, o ich wspólnej pracy.

            Dobrze byłoby informować o ukazywaniu się różnych książek, które mówią o Kortowie, Ziemi Cieszyńskiej – o możliwościach ich zakupu.

            Jeśli  pan profesor uzna nasze uwagi za zasadne i uda się je uwzględnić – będziemy radzi.

            Życzymy sukcesów fundacji, stowarzyszeniu, panu profesorowi. A uniwersytet traktujemy jako nasz. Tak chcielibyśmy, aby w Zamościu wskrzeszeniu uległą  akademia, która obecnie musiałaby przyjąć formę uniwersytetu.

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                              Roman Tomaszewski

absolwent WSR 1972 r.

 

 

PS. Prosimy o przekazanie wyrazów sympatii panu prof. Zbigniewowi Śmietanie – poprzedniemu prezesowi zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

 

R.T.

Komentarze nie są dozwolone.