Zjazd Absolwentów Wydziału Zootechnicznego – rocznik 1966

Jesteśmy silni i dumni

To już 55 lat minęło od ukończenia studiów przez 64. wspaniałych magistrów inżynierów zootechników. Na zjazd przybyły 24 osoby, w tym członkowie rodzin. Spotkanie odbywało się w przyjaznym i serdecznym klimacie. Wiele było wspomnień z 2 minionych lat. Część obecnych pracuje jeszcze społecznie. Należą do nich członkowie Rodła Pozorty, tj.: Jerzy Paukszto, który odznaczony został podczas ostatniego zjazdu Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM, zaś Janusz Lorenz, były prezes Rady Pozorty – otrzymał godność Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów. Świetny napastnik drużyny Tomasz Wszółkowski nadal gra w piłkę w swoim regionie. Nasze dzieci i wnuki są szczerze zadowolone z działań swoich rodziców i dziadków, z tego, że przez 55 lat trzymamy się razem. Stwierdzają, że w ich obecnym czasie i w miejscu ich kształcenia oraz w innych uczelniach czegoś takiego nie ma, że jest to fenomen. Dla przykładu wnuki naszego czołowego piłkarza Jana Kołeckiego, który odszedł od nas tak niedawno boleją nad stratą i stwierdzają, jak bardzo im Go brakuje. Wielu z nas działa dla dobra ogółu w Instytucie Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

W czasie zjazdu dyskusje o naszym życiu i nurtujących nas problemach odbywały się w trakcie posiłków w Klubie Absolwenta „Arton” (13 i 14.09.2021 r.). Większość z nas uważała, że tradycyjnie powinniśmy spotykać się nie za 5 lat, a w roku przyszłym. Jest jeszcze w nas siła i duma i jeszcze chcielibyśmy działać na rzecz Uniwersytetu i naszego regionu. Tradycyjnie spotkaliśmy się na Promenadzie Absolwentów. Przechodziliśmy różne losy. Miło nam, że trzymamy się wszyscy razem. Niestety jest nas dużo, dużo mniej. Jest to naturalne.

Przykro nam, że Stowarzyszenie Absolwentów zostało okradzione z opracowanych w Stowarzyszeniu Absolwentów książek, które są potwierdzeniem działalności na rzecz dobra ogólnego. Z magazynku Fundacji im. M. Oczapowskiego zginęło kilkaset książek o następujących tytułach:

1. OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Historia – Wspomnienia – Refleksje. Praca pod redakcja Andrzeja Farugi.

2.OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Z Kortowa Rodem. Praca pod redakcja Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka.

3. OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Nauka Praktyka, Absolwenci. Praca pod redakcją Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka.

4. W kortowskim kręgu. Praca pod redakcją Bolesława Pilarka.

W pracach tych zamieszczono prawie 250 oryginalnych publikacji promujących Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, poprzedzające go uczelnie, ich dorobek naukowy i absolwentów oraz Olsztyn, jako miasto uniwersyteckie..

O tym przestępstwie poinformowano przewodniczącego Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Przypomnę słowa Jana Kochanowskiego:- Dwie rzeczy człowieka szlachcą – obyczaje a rozum – obyczaje z cnót pochodzą, a rozum z nauk”. Kradzież  te korony zdejmuje z głów amatorów cudzej własności. W naszym środowisku chodzi głównie o własność intelektualną.

Jesteśmy pewni, że sprawa zostanie wyjaśniona. Jesteśmy także dobrej myśli, że spotkamy się w tym gronie za rok lub dwa. Do zobaczenia.

Przyznanie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego najwyższego wyróżnienia, czyli Honorowego Obywatelstwa naszemu koledze dr. inż. Januszowi Lorenzowi obliguje mnie do przedstawienia Jego sylwetki Czytelnikom spoza naszego rocznika studiów. Wszak odznaczenie to przyznawane jest osobom wybitnym i wyjątkowo zasłużonym, których osobista działalność i dorobek przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Dotychczas takie wyróżnienie otrzymały tylko następujące osobistości: arcybiskup senior dr Edmund Piszcz, Walter Późny, prof. dr hab. Jerzy Buzek i dr inż. Janusz Lorenz.

Nasz kolega, Janusz Lorenz urodził się 28 marca 1942 r. w Kniażycach. Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, a w 1971 r. na Akademii Rolniczo-Technicznej uzyskał stopień doktora.

W latach 1993-1997 pełnił funkcję wojewody olsztyńskiego. Przyczynił się w tym okresie do utworzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z jego inicjatywy powołano Specjalną Strefę Ekonomiczną, Urząd Celny i Międzynarodowy Port Lotniczy w Szymanach, a także Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny oraz zintensyfikowano współpracę gospodarczą z obwodem kaliningradzkim.

Wiatach 1997-2005 był senatorem IV kadencji z województwa olsztyńskiego i V kadencji z okręgu olsztyńskiego. W tym okresie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas kadencji w sposób szczególny działał na rzecz regionu Warmii i Mazur, wspierając służbę zdrowia, oraz przyczynił się do ulokowania w Olsztynie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W latach 2008-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Później był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, a także przewodniczącego Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego w Olsztynie (od 2011-2014). Od 2018 r. jest wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Prof. dr hab. Jan Tywończuk

Członek Zarządu SA UWM

Komentarze nie są dozwolone.