List od absolwentów

Postanowiliśmy opublikować list, który dotarł do nas od grupy absolwentów, którzy po wielu latach powrócili do Kortowa…

 

Olsztyn 2.02.2012

                                                                                   

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

                                                                                 

          W Kortowie bywamy co kilka lat. Ostatnio pięć lat temu. Dziś zaskoczył nas rozmach inwestycyjny. Jest to zupełnie inny ośrodek akademicki niż w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Tam, gdzie za naszych czasów stała chlewnia, pyszni się gmach Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska, a tam gdzie pasły się owce, stoją gmachy Regionalnego Centrum Informatycznego UWM, w których znajduje się także Wydział Matematyki i Informatyki. Z satysfakcją zauważyliśmy także akcent dotyczący nas absolwentów. Otóż najbardziej uczęszczana za naszych czasów ulica prowadząca nad jezioro nosi nazwę ”Promenady Absolwentów”, którą otwiera ozdobna brama i głaz z tablicą informującą o historii uniwersytetu. Od promenady absolwentów odchodzi „Aleja Wydziałów”, wzdłuż której posadowiono głazy z tablicami informującymi o historii 7 wydziałów, tj.: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Bioinżynierii Zwierząt, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Prawa i Administracji oraz Nauk technicznych. To swoiste lapidarium jest bodaj jedyną w polskich uczelniach kamienną ekspozycją utrwalającą rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

          Z rozmów z kolegami mieszkającymi w Olsztynie i pracującymi w Kortowie dowiedzieliśmy się, że inicjatorem nadania jednej z ulic nazwy „ Promenada Absolwentów” i budowy „Alei Wydziałów” było Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zostało to potwierdzone decyzją J. M. Rektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza i stosowną uchwałą senatu akademickiego. Serdecznie gratulujemy pomysłu i jego realizacji. Przy okazji apelujemy do władz pozostałych wydziałów UWM o zainstalowanie głazów ze swoimi tablicami informacyjnymi. Wówczas „Promenada Absolwentów” i „Aleja Wydziałów” nabiorą stosownego blasku i będzie to jedno z miejsc utrwalających historię UWM i spotkań absolwentów.

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                       Grupa absolwentów byłych

 WSR i ART w Olsztynie

                                                                        ( podpisy nieczytelne)

                 

Komentarze nie są dozwolone.