Dzień Absolwenta, czyli sentymentalny powrót do Kortowa

Tegoroczny Dzień Absolwenta zaczął się tradycyjnie na Promenadzie Absolwentów przed głazem upamiętniającym zmarłych absolwentów i nauczycieli akademickich. Wiceprezes zarządu dr Krzysztof Łożyński odczytał nazwiska członków Stowarzyszenia, którzy odeszli w minionym roku. Zostali oni uczczeni minutą ciszy. Wiązanki i znicze przed tablicą upamiętniającą zmarłych złożyli: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, wiceprezydent Olsztyna mgr Ewa Kaliszuk, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Sławomir Przybyliński oraz dr inż. Bolesław Pilarek, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

 

 

 

Następnie uczestnicy spotkania udali się przed tablicę upamiętniającą wydarzenia w października 1956 r. Wstęgę przeciął jeden z uczestników tych wydarzeń – inż. Grzegorz Zrajkowski. Kwiaty pod tablicą złożyli: dr inż. Gustaw Marek Brzezin, prof. dr hab. Sławomir Przybyliński i dr inż. Bolesław Pilarek.

 

 

 

Delegacja w składzie: mgr inż. Maria Bentkowska, inż. Piotr Sikorski, mgr inż. Jerzy Pantak, mgr inż. Marta Bulik i Zofia Barankiewicz, otworzyła wystawę pt.: „Węgierskie akcenty w Kortowie” znajdującą się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

 

Od lewej: mgr inż. Jerzy Pantak, Zofia Barankiewicz, inż. Piotr Sikorski, mgr inż. Maria Bentkowska, mgr inż. Marta Bulik.

Uroczystości w auli. prof. M. Kotera rozpoczął uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Półgodzinny występ podziwiali absolwenci pięciu organizowanych w tym dniu zjazdów: Wydziału Rolniczego 1967, W. Rolniczego 1968, W. Rolniczego 1986, W. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 2001 oraz W. Nauki o Żywności 2006. Najstarszym absolwentem uczestniczącym obchodów Dnia Absolwenta był dr inż. Jan Wieczorkiewicz, absolwent W. Rolniczego 1957. Zespól przygotował przyśpiewki angażujące absolwentów do wspólnej zabawy. Po koncercie z okazji 50-lecia istnienia zespołu, uznania dla działalności artystycznej i współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UWM kierownik – dr inż. Ewa Kokoszko odebrała z rąk dr inż. Bolesława Pilarka pamiątkową statuetkę a z rąk prof. dr hab. Jerzego Strzeżka bukiet kwiatów.

 

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił dr inż. Bolesław Pilarek, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Gratulacje i życzenia wielu sukcesów uczestniczącym w spotkaniu absolwentom przekazali, prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, JM Rektor UWM, dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz mgr Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna.

Z okazji 50 lat pracy dziennikarskiej dr inż. Bolesław Pilarek, mgr inż. Jerzy Pantak i mgr inż. Mirosław Rogalski z rąk marszałka dr inż. Gustawa M. Brzezina otrzymali ryngrafy z gratulacjami, a od wiceprezydent mgr Ewy Kaliszuk – adresy z gratulacjami, podziękowaniami i życzeniami.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów przyznał statuetki „Primus Inter Pares” dwóm byłym rektorom i Honorowym Członkom Stowarzyszenia Absolwentów prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Krzymowskiemu i prof. zw. dr. Hab. Teofilowi Mazurowi, dr. h. c. multi. W imieniu prof. Tadeusza Krzymowskiego statuetkę odebrała żona prof. dr hab. Stanisława Krzymowska. Natomiast prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi odebrał statuetkę z rąk dr inż. Bolesława Pilarka po uroczystościach.

Prezes zarządu wręczył Akty Nadania godności Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM dr inż. Gustawowi M. Brzezinowi, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego, dr inż. Januszowi Lorenzowi, Honorowemu Obywatelowi Warmii i Mazur, mgr inż. Marii Bentkowskiej, kierownikowi działu kultury Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz mgr inż. Tadeuszowi Sokołowskiemu – prezesowi I Klubu Absolwentów WSR założonego przez Zarząd Uczelniany ZMW w 1965 r. Takie same akty przyznano dr inż. Piotrowi Grzymowiczowi, prezydentowi Olsztyna oraz dr inż. Tadeuszowi Płodzieniowi, wieloletniemu wiceprezesowi zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Złote Odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM zostały wręczone mgr inż. Jerzemu Paukszto oraz mgr inż. Stanisławowi Gabrielskiemu.

 


Absolwentom, którzy zorganizowali tegoroczne zjazdy, tj. mgr inż. Zygmuntowi Paprotnemu, mgr inż. Jagodzie Wójcik, mgr inż. Bożenie Nyszk, mgr inż. Annie Jasnuszaniec, mgr inż. Jakubowi Naczmańskiemu i mgr inż. Pawłowi Sawickiemu wręczono pamiątkowe glejty i książki wydane przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM i Fundację im. M. Oczapowskiego.

 

 

W ubiegłym roku Klub regionalny „Pomorze” Stowarzyszenia Absolwentów UWM obchodził 15-lecie istnienia. Z tej okazji następujący członkowie Klubu otrzymali okolicznościowe medale:- Ryszard Czechowski, Aleksander i Krystyna Nazarkowie, Jan Małgorzewicz, Tadeusz Kłos, Władysław Wieczorek, Zdzisław Smardzewski, Andrzej Korzep, Jerzy Materka, Stanisław Kurowski, Agnieszka i Stefan Jakubscy, Janina Fierek, Elżbieta i Tadeusz Gniazdowski, Mieczysław Laszuk, Alicja Krzyczyńska, Stefan Romaniuk i Antoni Hlebowicz.

 


Medale Związku Młodzieży Wiejskiej Stanisław Stęclik, członek Ogólnopolskiego Konwentu Pokoleń Ruchu Ludowego wręczył następującym członkom Stowarzyszenia Absolwentów UWM: – Leonowi Szelągowi, Henrykowi Lesiewiczowi, Antoniemu Paulowi, Ryszardowi Puchaczowi, Lechowi Kaczorowskiemu i Hieronimowi Tarantowiczowi.

 


Por. mgr inż. Jerzy Pantak, członek Zarządu Głównego Żołnierzy Wojska Polskiego  wręczył Medale za Wybitne Zasługi dla Związku: – dr. inż. Bolesławowi Pilarkowi (złoty), prof. dr hab. Januszowi Guziurowi (srebrny) i mgr. inż. Mirosławowi Rogalskiemu (brązowy).

 

 

Dr Dorota Czaplicka, przewodnicząca Artystycznej Rezerwy Twórczej oraz dr Feliks Walichnowski pogratulowali osiągnięć i wręczyli specjalne albumy A*R*T :- prof. dr. hab. Zdzisławowi Ciećko, mgr inż. Marii Bentkowskiej, dr. inż. Bolesławowi Pilarkowi, dr. inż. Zygfrydowi Gładkowskiemu.


Po uroczystości członkowie zarządu, Honorowi Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów oraz zaproszeni goście udali się na obiad do Baccalarium.

Po godzinie 15.00 w auli im. prof. M. Kotera obradował zarząd Stowarzyszenia. Sprawozdanie z 4-letniej działalności zarządu zostało opublikowane na stowarzyszeniowej stronie internetowej.

Po objęciu przewodniczenia zebraniu prof. dr hab. Jerzy Strzeżek,dr h.c. zwrócił się do zebranych: „Szanowni Państwo to wielki zaszczyt, że mogę zwrócić się do Państwa, jako właściciel legitymacji nr 1. Rok 1989 był bardzo złożonym okresem dla Polski od strony gospodarczej, społecznej, politycznej i moralnej. Wówczas byłem rektorem. Zastanawiałem się jak poprosić absolwentów o pomoc i jak pomóc absolwentom, bo chodziło o wspólnotę i tę wspólnotę utworzyliśmy w 1989 r. Cieszę się bardzo, że minął długi czas a Stowarzyszenie uzyskało aprobatę wśród absolwentów”

Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek nawiązał do piosenki, którą przełożył na kortowskie realia i która idealnie oddaje istotę istnienia Stowarzyszenia – „Bo wszyscy Kortowiacy to wspaniała rodzina, starsi i młodzi, chłopcy i dziewczyny”.

Przewodniczący spotkania przekazał głos prezesowi zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który powiedział, że sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia zostało opublikowane na stowarzyszeniowej stronie internetowe. Poinformował o ustawowym przesunięciu wyborów do zarządu na okres do 60 dni po ogłoszeniu końca pandemii w kraju oraz zaproponował nowe zasady pracy zarządu, czyli powołanie nowych 6 zespołów( przemówienie opublikowana na łamach ” 5 plus X i stronie internetowej Stowarzyszenia).

Prof. dr hab. Henryk Lelusz,przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną ocenę działalności zarządu Stowarzyszenia Absolwentów (opublikowane w całości na stronie internetowej Stowarzyszenia).

Zebrani dyskutowali głównie o możliwościach pozyskania nowych członków do Stowarzyszenia, o planach założenia nowych klubów branżowych oraz o rozwinięciu dotychczasowej działalności i współpracy z władzami Uniwersytetu (szczegółowy protokół z zebrania opublikowano na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów).

 

Agnieszka Szulich

Fot. Jerzy Pantak i Janusz Pająk

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej Radio UWM FM:

kliknij w link —> Dzień Absolwenta

 


Komentarze nie są dozwolone.