Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 11.09.2021 r.

Nowe zadania podczas pandemii

Szczegółowe sprawozdanie za lata 2017-2021 zamieściliśmy na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów UWM i wysłaliśmy pod adresy członków zarządu. Teraz omówię kilka dodatkowych spraw.

Panowie prof dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c i dr inż. Janusz Lorenz zgłosili wnioski w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze względu na ponad roczną pandemię, która uniemożliwiła normalne funkcjonowanie zarządu. W statucie takiego rozstrzygnięcia nie przewidziano. Skłoniło mnie to do zasięgnięcia opinii prawnika. Okazało się, że do naszej sytuacji odnosi się Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach. Wynika z niej (artykuł 10 ustęp 1 F), że jeśli kadencja upływa w w czasie trwania epidemii, to z mocy prawa przedłużona jest do 60 dni pod odwołaniu epidemii. Inaczej mówiąc- kadencja trwa i zgodnie z prawem nie ma obowiązku jej przedłużania. Zgodnie z prawem wybory powinny być przeprowadzone w terminie do 60 dni po odwołaniu pandemii.

Tradycyjnie przed końcem kadencji członkowie Prezydium zapytali członków obecnego Zarządu i kilku członków Stowarzyszenia, czy wyrażają chęć kandydowania na następną kadencję. Wielu się zgodziło. Okoliczność ta skłoniła mnie do przypomnienia jednej z moich wcześniejszych propozycji, żeby powołać w ramach zarządu zespoły, w których nie tylko członkowie zarządu przygotowywali by się do objęcia funkcji w organizacji. Wcześniej w następstwie tej propozycji powołany został Wydział Kultury, którym kieruje mgr inż. Maria Bentkowska oraz zespół w składzie dr inż. Janusz Lorenz i prof. dr hab. Jan Tywończuk.

W ten sposób ułatwi się przekazywanie wiedzy o Stowarzyszeniu i potrzebach jego członków. Dzięki temu nie zginą nam z pola widzenia osoby, które wyraziły chęć kandydowania do Zarządu.

Za takim rozstrzygnięciem przemawia i to, że zebrania Zarządu odbywają się dwa razy w roku. Oba w świątecznej atmosferze. Jedno w Dniu Święta Absolwentów, a drugie przed Świętami Bożego Narodzenia. Na poważne dyskusje organizacyjne jest mało czasu. Powołanie wydziałów, czy zespołów, które spotykały by się kilka razy w roku zwiększyłoby możliwości lepszego poznania potrzeb członków Stowarzyszenia i aktywnej pracy większej liczby członków.

 

Proponowana struktura organizacyjna Zarządu

 

Istniejące jednostki organizacyjne w ramach zarządu:

 

Wydział Kultury w składzie: mgr inż. Maria Bentkowska, dr inż. Joanna Bentkowska – Hlebowicz, dr inż. Krystyna Smoczyńska, mgr inż. Przemysław Zieliński

Zespół do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w składzie dr inż. Janusz Lorenz i prof. dr hab. Jan Tywończuk

 

Proponuję powołanie następujących zespołów:

 

1. Zespół do spraw klubów

Tworzyli by go prezesi klubów : prof. dr hab. Maria Ankudowicz- Bieńkowska, dr inż. Eryka Białłowicz, mgr inż. Anna Borawska, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, mgr inż. Ryszard Czechowski, mgr inż. Ireneusz Majewski, mgr inż. Jerzy Pantak, prof. dr hab. Leszek Rogalski, mgr inż. Romuald Ronchetti, mgr inż. Zdzisław Szczepkowski, dr inż. Leon Szeląg, mgr inż. Piotr Zgórzyński.

 

2. Zespół do spraw organizacji szkoleń i kursów na uprawnienia, których nie ma w programach studiów na danych kierunkach. Coś w rodzaju Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Propozycja była zgłaszana kilka lat temu i została uznana za dobrą, ale jej realizacja została odłożona.

Skład osobowy:- prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. dr hab. Stefan Smoczyński,

3. Zespół do spraw organizacji spotkań wybitnych absolwentów ze studentami. Te npropozycje są w naszym programie od dawna.

Skład osobowy: dr hab. Krzysztof Łożyński, mgr inż. Damian Godziński, mgr Lech Kryszałowicz, mgr inż. Andrzej Milkiewicz.

4. Zespół do spraw promocji Uniwersytetu. Jego celem byłoby nawiązanie ścisłej współpracy z Centrum Kultury Studenckiej i Klubami Stowarzyszenia oraz pomoc przy organizowaniu spotkań z maturzystami w miastach, gdzie funkcjonuje kilka średnich szkół.

Skład osobowy: dr inż. Ewa Kokoszko, mgr inż. Andrzej Korzep, mgr Jan Małgorzewicz

5. Zespól organizacyjny - dbanie o rozwój Stowarzyszenia. Naturalnie, niezależnie od tego, że taki obowiązek dotyczy wszystkich członków.

Skład osobowy: mgr inż. Jan Skamarski, ,mgr inż. Marta Bulik, mgr inż. Władysław Płoski

6. Zespół do spraw seniorów. Utworzyliby go członkowie zarządu i klubów i kandydaci. Ich pierwszym celem byłoby rozeznanie, czy starsi i samotni absolwenci nie potrzebują pomocy i w miarę możliwości udzielanie im wsparcia.

Skład osobowy: mgr inż. Bolesław Krzywda, mgr inż. Aleksander Nazarko, mgr inż. Tadeusz Kłos.

Naturalnie, do tych zespołów można dokooptować także inne osoby.

Na zakończenie przypomnę apel ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Członkowie Stowarzyszenia zebrani na Walnym Zgromadzeniu, w dniu 22 kwietnia 2017 roku, doceniają olbrzymią rolę absolwenckiego czasopisma „5 plus X” w zacieśnianiu więzi między absolwentami a uczelnią macierzystą. Prezentowanie wszechstronnego rozwoju uniwersytetu, jego osiągnięć naukowych, poziomu i szerokiej oferty kształcenia, napawa nas dumą, jak również daje możliwość promocji uczelni w lokalnych społecznościach.

Uważamy, że należy zapewnić wszelaką pomoc, zwłaszcza finansową na kontynuowanie tego dzieła, w dłuższej perspektywie czasowej.

Zwracamy się do Zarządu i Rady Fundacji, wydawcy czasopisma „5 plus X”, o potraktowanie tego zagadnienia priorytetowo i m.in. wydzielenie z rezerwy finansowej Fundacji odpowiedniej kwoty pieniężnej, zabezpieczającej ciągłość publikacji co najmniej w perspektywie 10-15 lat. Czasopismo stowarzyszenia „5 plus X” jest jedynym tego typu kwartalnikiem w Polsce.

Z tego względu czuliśmy się zobowiązani do wprowadzenie restrykcji finansowych, polegających między innymi na ograniczeniu wydatków i rozdawania książek oraz czasopisma.

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów, Fundacji im. M. Oczapowskiego i klubów. Wszystkim życzę dużo zdrowia.

Dziękuję Państwu za uwagę.

 

Wystąpienie prezesa

dr inż. Bolesława Pilarka

podczas zebrania zarządu

11.09.2021 r.

Komentarze nie są dozwolone.