Spotkać Przyjaciół po latach to znowu ,,młodym być”…

W tym roku minęło 53 lata od ukończenia przez nas studiów i 58 lat od naszego poznania się w Kortowie. Podczas wspólnie spędzonego czasu zdobywaliśmy specjalistyczną wiedzę ,,ucząc się pilnie”, a także „obficie” korzystaliśmy z uroków życia studenckiego. Łączyły nas różne losy – uczęszczaliśmy tylko nie zawsze przykładnie na wykłady , ćwiczenia, zajęcia, ale mieliśmy też czas  na  wycieczki, rajdy, występy z Chórem Akademickim, zajęcia sportowe w AZS , prace w organizacjach Uczelni ,  spotkania, spacery, prace zarobkowe w Żaku, wypady do kina i poza Kortowo, aby poszaleć w Olsztynie np. Pod Żaglami .Bywało, że w akademikach organizowaliśmy małe imprezy po zdanych egzaminach czy też graliśmy w karty do białego rana. Chodziliśmy na wieczorki do studenckich klubów Westa  i Rakor.

Po ukończeniu studiów w 1968  roku,  rozjechaliśmy się w różne strony Polski i świata. Podejmowaliśmy zatrudnienie , zakładaliśmy rodziny, ale zachowaliśmy pamięć o sobie i dalej podtrzymujemy kontakty. W Kortowie w dniach 10-12 .09. 2021 r . spotkaliśmy się 13-sty raz ,  Kortowo to miejsce, gdzie zawiązały się nasze  koleżeńskie przyjaźnie trwające do dziś.

Okres studiów wspominamy wyjątkowo miło. Chętnie wracamy do Kortowa i tylko tu organizowane są nasze sentymentalne spotkania. Umożliwiają nam one powrót do  naszej młodości, niezwykłych studenckich czasów , kiedy to wszyscy  byliśmy jeszcze razem. W Kortowie  nie czujemy naszego metrykalnego wieku.

Po  raz kolejny, podczas tych kilku dni , przywitaliśmy  się z  naszą młodością, skonfrontowaliśmy młodzieńcze marzenia i plany z rzeczywistością, wspominaliśmy, odświeżaliśmy dawne przyjaźnie i sympatie oraz rozpamiętywaliśmy zdarzenia z naszych studenckich czasów. Było wiele wzruszeń i radości.

Podczas piątkowego spotkania przy starych fotografiach z lat studenckich z zadumą wspominaliśmy Tych, którzy odeszli , oraz Tych , którzy nie mogli przybyć .

W sobotę uczestniczyliśmy w Uroczystościach Dnia Absolwenta a potem  biesiadowaliśmy w Klubie u Michała.   W życiu najważniejsze jest to, że mamy co wspominać.

Wyjątkowo serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM, Jadwidze Wójcik a także dr Bolesławowi Pilarkowi Prezesowi tego Stowarzyszenia a także naszemu Koledze z roku, za zorganizowanie spotkania .

Z prawdziwa radością usłyszeliśmy wiadomość, że uwielbiani przez nas byli rektorzy  prof. zw. dr hab.  Tadeusz Krzymowski, dr h.c.  i  prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, dr h. c. multi zostali przez Stowarzyszenia Absolwentów UWM uhonorowani statuetkami Primus Inter Pares. Serdecznie gratulujemy.

Z całego serca GRATULUJEMY Bolkowi Pilarkowi otrzymania Złotego Medalu za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jak też Gratulacji i Ryngrafu od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego  dr . inż. Marka Gustawa Brzezina oraz Listu Gratulacyjnego od Prezydenta Olsztyna dr. inż. Piotra Grzymowicza, a także albumu od A*R*T. Wszyscy życzymy dalszych sukcesów w życiu i pracy Stowarzyszenia

Absolwenci Wydziału Rolniczego 1963-1968

Olsztyn 12.09.2021 r.

Absolwenci Wydziału Rolniczego 1968


 

 

Prof. dr hab. Stanisława Krzymowska w imieniu męża prof.zw. dr hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr. h.c. odbiera statuetkę Primus Inter Pases z rąk prezesa Stowarzyszenia Absolwentów dr. inż. Bolesława Pilarka

Prof. zw.dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi ze statuetką Primus Inter Pares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze nie są dozwolone.