Uroczystość przed Pomnikiem Armii Krajowej

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Polski. Zbombardowano Wieluń, zaatakowano z pancernika „Schleswig-Holstein” Westerplatte. Tak rozpoczęła się najkrwawsza II wojna światowa, w której nasz kraj poniósł największe straty. Osamotnione Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy, ponad dwukrotnie mniejszą liczb a dział, czterokrotnie mniejsza liczb a czołgów i pięciokrotnie mniejsza liczba samolotów w stosunku do niemieckiego agresora. Nasi żołnierze nie mogli się skutecznie przeciwstawić niemieckiej agresji oraz przeprowadzonej 17 września inwazji Związku Radzieckiego.

Co roku w rocznicę napaści Niemiec na Polskę przy Pomniku Armii Krajowej u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Dąbrowszczaków zbierają się przedstawiciele władz samorządowych, Sejmu RP, organizacji kombatanckich, , służb mundurowych, duchowieństwa, młodzież szkolna i mieszkańcy Olsztyna. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, a Stowarzyszenie Absolwentów UWM dr. inż. Bolesław Pilarek i mgr inż. Mirosław Rogalski.

Wartą honorową i poczet flagowy wystawiło wojsko. Licznie stawiły się poczty sztandarowe.

-Polska poniosła podczas tamtej wojny ogromne straty - przypomniał Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. - Nie możemy dopuścić, żeby taka tragedia kiedykolwiek się powtórzyła. Natomiast bohaterowie i ofiary tamtych wydarzeń zasługują na pamięć, szacunek i naszą wdzięczność.

Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem oraz odegranie sygnału wojskowego „Śpij Kolego”. Ponadto w południe na terenie miasta wybrzmiał dźwięk syren alarmowych.


(P)


Na zdjęciu JM Rektor Jerzy Przyborowski składa wieniec..


Komentarze nie są dozwolone.