U CIESZANIAKÓW

Odbyło się kolejne zebranie członków Warmińsko-Mazurskiego Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie, podczas którego imiennie uhonorowano trzy osoby. Tadeusz Hinc, który obchodził jubileusz 65-lecia urodzin otrzymał list gratulacyjny odczytany przez Władysława Sachę i medal pamiątkowy, który wręczył mu prezes koła prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga. Drugą fetowaną  osobą był mgr inż. Janusz Adamus, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, który przez władze samorządowe został uhonorowany Warmińsko-Mazurską Nagrodą Jakości 2011 za ustawiczne dokształcanie dorosłych ludzi.

Prezes Andrzej Faruga z radością na zebraniu powitał kolejnego Cieszyniaka, lekarza weterynarii  Wojciecha Palę, który podjął pracę na stanowisku kierownika Hurtowni Weterynaryjnej w Barczewie.

Wiceprezes Zarządu  WM KMZC mgr Stefania Jarczyk przekazała informacje  o wydarzeniach, które ostatnio  miały miejsce w Cieszynie ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykopaliska.

 Do dyskusji włączył się Władysław Sacha, który przypomniał, że słynną akcję cieszyńskich wykopalisk zainicjował jego kolega z drukarni Tadeusz Kopoczek. To właśnie drukarze włącznie z Władysławem Sachą jako pierwsi spenetrowali 2-, 3-piętrowe piwnice pod niektórymi cieszyńskimi kamienicami. Naturalnie, w późniejszych latach poszukiwania nabrały profesjonalnego charakteru, w ich efekcie znaleziono złote precjoza z XV wieku. Odkopano także podziemne przejście łączące dwa zakony – żeński i męski.

W archeologiczny nurt włączyła się Zofia Jurczyk, która nawiązała do swoich dziecięcych lat, kiedy to wspólnie z innymi dziećmi ze świecami w rękach penetrowali kortowskie  podziemnie tunele, korytarze i piwnice.

Miłym akcentem zebrania był występ 3 pań: Zofii Jurczyk, Stefanii Jarczyk i Ireny Szymczuk, które z okazji nadchodzącego Święta Cieszynianki przedstawiły opublikowane w literaturze poważne i dowcipne opinie o paniach.

Tekst i zdjęcia: B. Podłę ski

 

 

Komentarze nie są dozwolone.