W nawiązaniu do poprzednich informacji zawiadamiamy:

W związku z trwaniem pandemii COVID-19  prezydium postanowiło opóźnić termin wyborów do zarządu  Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Podstawa Prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (artykuł 10 ustęp 1 F). Wynika z niej, że jeśli kadencja upływa w czasie trwania epidemii, to z mocy prawa przedłużona jest do 60 dni po odwołaniu epidemii. Inaczej mówiąc – kadencja trwa i zgodnie z prawem nie ma obowiązku jej przedłużania. Zgodnie z prawem kadencja obecnego zarządu powinna zakończyć się w terminie do 60 dni po formalnym odwołaniu pandemii.

Po uroczystościach Dnia Absolwenta odbędzie się zebranie zarządu Zarządu i zaproszonych gości.

Komentarze nie są dozwolone.