Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i prześlesz na adres Stowarzyszenia deklarację członkowską znajdującą się w załączeniu oraz dokonasz wpłaty na konto Stowarzyszenia składki członkowskiej w kwocie 30 zł (opłata raz w roku) oraz wpisowego – 10 zł (jednorazowo).

Jak zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia Absolwentów UWM ?

Wystarczy wspierać Stowarzyszenie finansowo lub rzeczowo albowiem członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna działająca na terenie Rzeczpospolitej Polski zainteresowana działalnością  Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie rzeczowe lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów UWM i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem swego przedstawiciela. Rozdział III § 7. punkt 4 Statutu.

A więc nie koniecznie muszą to być Absolwenci UWM.

 


Nr konta bankowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie:

36 2030 0045 1110 0000 0043 9740 BGŻ S.A. o/Olsztyn

Deklaracja-członkowska

Komentarze nie są dozwolone.