Pożegnanie doktora Ryszarda Pałacha

15 lipca 2021 r. zmarł dr inż. Ryszard Palach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Uczestniczyło w niej liczne grono zasmuconych osób i 10 przewiązanych kirem sztandarów terenowych kół pszczelarzy. W skupieniu żegnali przyjaciela, kolegę ze studiów i wybitnego działacza społecznego. Po mszy nastąpiło wyprowadzenie urny z prochami zmarłego na Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej. Przed otwartą mogiłą zmarłego pożegnali:- Józef Zysk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie, Zdzisław Szczepkowski, kolega zmarłego z roku studiów, Piotr Czajkowski, prezes Koła Pszczelarzy w Olsztynie, Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, Krzysztof Kozłowski, prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Eryka Białłowicz, wiceprezes Klubu Branżowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Zootechnicy” w Olsztynie.

Żegnający podkreślali zalety zmarłego, który był prawym i życzliwym człowiekiem chętnie niosącym pomoc innym, choć jemu samemu nie rzadko wiał wiatr w oczy. Miał dwie wielkie miłości. Największą była rodzina, która ukochał nad życie i i czuł się za nią odpowiedzialny jako mąż , ojciec i dziadek. Był dobrym, taktownym i poważnym działaczem społecznym, który swoją drogę życiową pojmował jako rodzaj służby. Miał bogaty dorobek jako naukowiec, pracownik różnych firm i działacz społeczny. W swoim postępowaniu był niesamowicie dokładnym i rzetelnym. Nie dzielił spraw na ważne i mniej ważne, wszystkie załatwiał dokładnie i terminowo. Nie przeklinał, nie obrażał i nikomu źle nie życzył. Pozostawił po sobie pustkę. Trudno go będzie zastąpić.

Ryszard Palach po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie postanowił studiować w uczelni, która przez wiele lat funkcjonowała w jego rodzinnym Cieszynie i w 1950 r została przeniesiona do Olsztyna , gdzie wespół z bratnią Wyższą Szkołą Gospodarstwa z Łodzi utworzyły pierwszą akademicką uczelnię na Warmii – Wyższą Szkołę Rolniczą. Podjął naukę na ówczesnym Wydziale Zootechnicznym. Nauka nie sprawiała mu większych trudności, więc zaangażował się w działalność społeczną między innymi kierował „Radiem Kortowo.” i był współzałożycielem Studenckiego Klubu Dziennikarskiego „ Sryb ‘Ol” . Pracę magisterską z pszczelarstwa przygotował pod kierunkiem ówczesnego doktora Jerzego Bobrzeckiego. Po jej pomyślnie obronie został zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Zakładzie Zoohigieny.

Pracę doktorską przygotował i pomyślnie obronił pod kierunkiem prof. dr. Mariana Kozłowskiego. W 1996 r przeszedł do pracy w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt, gdzie przez wiele lat prowadził Pasiekę Hodowlaną. W 1991 roku został zatrudniony na stanowisku kierownika sekcji informacji i promocji w Regionalnej Agencji Rynku Rolnego, stanowiącej oddział ARR w Warszawie. W firmie tej pracował do przejścia na emeryturę , czyli do roku 2015.

Drugą pasją dr. inż. Ryszard Pałach było pszczelarstwo. Od 1971 r był członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. Należał do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynie, któremu prezesował przez dwie kadencje. Od grudnia 1999 do listopada 2008 był wiceprezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego. Następnie jedną kadencje był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olszynie. Do śmierci drugą kadencje przewodniczył pracom Sadu Koleżeńskiego WZP w Olsztynie.

Współorganizował i prowadził wiele szkoleń pszczelarzy. Jest autorem 400 publikacji o pszczelarstwie. Jest także autorem bardzo ważnego Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie. O tym swoim dziele powiedział skromnie :

- Postęp cywilizacyjny wymusza na pszczelarzach systematyczne zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin i podejmowania rozlicznych przedsięwzięć. Dokonujący się postęp techniczny przynosi nowe zagrożenia dla życia pszczół, a nauka proponuje nieznane w przeszłości rozwiązania i technologie. Zmieniły się i nadal ulegają modyfikacjom regulacje prawne oraz wymagania konsumentów związane z warunkami powstawania i jakością produktów pochodzących z naszych pasiek. Funkcjonowanie pszczelarstwa, to również konieczność przyjmowania nowych rozwiązań i rygorów, których skuteczne wdrożenie pomoże nie tylko pszczołom, lecz także pszczelarzom.

Mimo tych wielorakich uwarunkowań pszczelarze nadal chcą żarliwie realizować swoją pasję a zarazem oferować bliźnim najwyższej jakości „leki z Bożej apteki”- produktu pszczele nie tylko urzekające smakiem i aromatem. Lecz także bogate w składniki odżywcze i dietetyczne, dobrze służące regeneracji organizmów i utrzymaniu zdrowia człowieka.

Inaczej mówiąc- coraz trudniejszą staje się sztuka pszczelarzenia. Z tego względu zdecydowałem się na opracowanie podręcznego zbioru kanonów, których przestrzeganie w każdej pasiece umożliwi zapobieganie popełnianiu drobnych, ale istotnych błędów.

Dr inż. Ryszard Pałach działał także w innych organizacjach, między innymi był członkiem założycielem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W zarządzie tego koła przez dwie kadencje był sekretarzem. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ostatnio pełnił funkcje prezesa Branżowego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie „Zootechnicy”. Zorganizował wiele ciekawych spotkań i wycieczek.

Bolesław Pilarek

Ostatnie pożegnanie wygłoszone w dniu 19.07.2021r. na pogrzebie dr. Ryszarda Pałach przez Zdzisława Szczepkowskiego.

Pogrążona w smutku Rodzino,

Księże Celbransie,

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni zebrani,

 

W imieniu i z upoważnienia koleżanek i kolegów z roku studiów – przyszło mi dziś wygłosić ostatnie pożegnanie ŚP Ryszarda. Zebraliśmy się na smutnej uroczystości aby towarzyszyć doczesnym szczątkom (prochom) ŚP Ryszarda w ich ostatniej drodze.

Ryszardzie wiem, że jesteś w niebie. Pewnie przyglądasz i przysłuchujesz się dzisiejszej uroczystości. Wiedz, że informacja o Twojej śmierci była dla nas totalnym zaskoczeniem, przyjęliśmy ją z niedowierzaniem i głębokim smutkiem. Trudno nam jest jeszcze dziś pohamować łzy. Na usta cisną się pytania; dlaczego? dlaczego Ty?, dlaczego teraz? Przecież to za wcześnie.

W takiej chwili odżywają wspomnienia. Pamiętam, że poznałem Cię 55 lat temu na praktyce robotniczej przed studiami, w Ośrodku Postępu Rolnego w Starym Polu.  Przyjechałeś na tę praktykę z dalekiej ziemi Cieszyńskiej jako pierwszy. Ja byłem drugi. Mieliśmy kilka godzin zanim dotarli pozostali uczestnicy. Z tamtego spotkania zapamiętałam Cię jako człowieka skromnego, posiadającego swoje zdanie, logicznie formułującego i argumentującego swoje myśli i poglądy, kulturalnego w dyskusji.

Na studiach zawsze cieszyłeś się wysokim uznaniem i poważaniem. Wybraliśmy Cię na starostę III grupy naszego roku.  Zawsze mogliśmy liczyć na Twoją pomoc i wstawiennictwo u władz wydziału czy uczelni. Byliśmy dumni z Twojej pracy w Radiu Kortowo.

No cóż skończyliśmy studia, rozjechaliśmy się po Polsce – pozakładaliśmy rodziny.
Ty zostałeś na uczelni – obroniłeś doktorat, oddałeś się pracy dydaktyczno – naukowej. Karierę zawodową zakończyłeś w Agencji Rynku Rolnego przychodząc na zasłużoną emeryturę. Bardzo mocno zaangażowałeś się w prace Stowarzyszenia Absolwentów. Jako Prezes Zarządu Klubu „ZOOTECHNICY”. Organizowałeś, zjazdy, spotkania, wycieczki – za co Ci serdecznie dziękujemy.

Wydawać by się mogło, że emerytura, udana rodzina, Twoja pasja – pszczelarstwo, praca społeczna w Stowarzyszeniu Absolwentów, dalsze plany osobiste, dadzą Ci spokojne życie jeszcze przez długie lata. Jednak Najwyższy Pasterz miał co do Ciebie inne plany i odwołał Cię ze służby na ziemi do służby w niebiosach. Jednak nie cały umarłeś, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach.

Szanowni Państwo, odszedł od nas człowiek nietuzinkowy, zapamiętamy go jako osobę skromną, koleżeńską, dokładną i skrupulatną, zorganizowaną, ambitną i pełną energii do działania.

ŚP Ryszard może być przykładem jak żyć godziwie, porządnie – zgodnie ze swoim sumieniem jak żyć dla drugiego człowieka.

Kończąc pragnę przekazać Rodzinie ŚP Ryszarda wyrazy najwyższego współczucia.

Ryszardzie,

Cześć Twojej pamięci !

Spoczywaj w pokoju !Komentarze nie są dozwolone.