Najmłodszy w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM – Klub Rybaków

Sprawozdanie z działalności w latach 2019-2021 r.

Klub Rybaków powstał w Olsztynie 17 sierpnia 2019 roku. Utworzyli go absolwenci byłego Wydziału Rybackiego/Rybactwa Morskiego/Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie oraz jego kontynuatorów w kortowskiej uczelni. Inicjatorzy postanowili działać w strukturach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W grupie inicjatywnej liczącej 11 osób byli głównie absolwenci rocznika 1963-68, niezwykle aktywnego społecznie także w czasie studiów. Są to: Barbara Chmura (Pisz), dr Franciszek Szajnowski (Łódź), Teresa Urban (Elbląg) i olsztynianie – Jadwiga Bogacz, Eugenia Murawska, Józef Libudzki, Jerzy Pantak (od dawna członek zwyczajny SA UWM), Jadwiga Rzeźnicka, Zofia Zinówko i Beata Świerzowska oraz prof. Janusz Guziur (absolwent z 1962 r.).

Na zebraniu we wrześniu 2019 powołano zarząd klubu w składzie Jerzy Pantak – prezes, Beata Świerzowska – sekretarz, Janusz Guziur – wiceprezes. W październiku 2019 dso Klubu wstąpiły kolejne osoby: dr Barbara Baturo-Warszawska (’68), Jan Wojtkiewicz (’68), Janina i Paweł Dmytrenkowie (’67), Krystyna Gardzielewska (’67) i Jolanta Grochowska (‘78). Klub pod koniec roku 2019 liczył 17 członków. Uczestniczyli oni licznie w Święcie Absolwentów we wrześniu 2019 oraz w spotkaniu andrzejkowym. Informacje o tym zamieszczono na stronie Stowarzyszenia i w czasopiśmie „5+X”.

Zarząd Klubu zorganizował w lipcu 2020 roku spotkanie z grupą starszych absolwentów b. Wydziału Rybackiego WSR w Olsztynie. Uczestniczyli w nim: mgr Jan Stafiniak, b. dyrektor PGRyb. Olsztyn i wieloletni działacz kilku stowarzyszeń rybackich, inż. Lech Kotowicz (z małżonką Krystyną), b. dyrektor wielu zakładów rybackich (ostatnio 27 lat w PGRyb. w Szwaderkach, członek kilku organizacji rybackich), dr Janusz Zamojski, absolwent i b. pracownik Wydziału Rybackiego (po 1968 wydz. Mleczarskiego), inż. Stanisław Kurek, b. pracownik IRS (lata 60.). Ponadto obecni byli: mgr inż. Janusz Adamus (abs. Wydz. Zootechnicznego) oraz zaprzyjaźnieni i współpracujący z rybactwem (granty) emerytowani profesorowie ART/UWM: Krystyna Skibniewska (Nauki o Żywności) i Józef Szarek (Weterynaria). Wspominano niedawno zmarłych absolwentów, b. pracowników Wydziału i Instytutu Rybactwa Śródlądowego: prof. Ryszarda Bartla, Krzysztofa Goryczkę i dr Zofię Marciak. Omawiano m.in. treść najnowszego wydania czasopisma „5+X” oraz najnowszą książkę Oficyny Wydawniczej Retman, poświęconą historii rybactwa jeziorowego na Mazurach. Zawiera ona liczne refleksje absolwentów rybactwa WSR/ART/UWM: – Lecha Kotowicza, Franciszka Szajnowskiego, Jana Stafiniaka, Andrzeja Wiórka i Jerzego Pantaka (który jest współredaktorem tej książki).

Należy podkreślić liczne artykuły wspomnieniowe, naukowe i oraz publicystyczne wydane w prasie krajowej i zagranicznej prof. Janusza Guziura (m.in. Przegląd Rybacki, Magazyn Przemysłu Rybnego, Pan Karp, Zwrot, Kalendarz MZC Cieszyński), na wymienienie których brakłoby tu miejsca. Publicystykę wspomnieniową w czasopismach branżowych uprawia także prof. Juliusz Chojnacki z Wydziału Nauki o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pierwszy starosta rocznika 1963-68 i sympatyk klubu.

Również w lipcu 2020 grupa klubowiczów (Pantak, Bogacz, Rzeźnicka, Szajnowski) spotkała się w Kołobrzegu z kolegą Eugeniuszem Świderkiem, współwłaścicielem przetwórni ryb „Barkas” – zwiedzano jego nowoczesny zakład, zbudowany z pomocą funduszy unijnych. Na to spotkanie przyjechał też dr Marek Szulc, pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie, drugi starosta rocznika 1963-68.

 

Klub działa w oparciu o silną grupę sympatyków z kilku roczników z okresu1961-69 i spotyka się z nimi co miesiąc w jednej z olsztyńskich restauracji (każdego 17. o godz. 17). Spotkania te trwały nieprzerwanie od listopada 2005 roku do września 2020 r. (czyli 180 razy!), kiedy zorganizowano kolejny, 17. już Zjazd Rybaków w Zajeździe Eljan w Olsztynie (uczestniczyło 30 osób z kilku roczników). Z powodu pandemii comiesięczne spotkania przerwano na kilka miesięcy: wznowiono je w maju 2021 roku.

 

Trudny rok 2020 niestety zebrał swoje żniwo: z rocznika ‘69 odeszli: mgr inż. Zyta Kalinowska (de domo Dąbrowska). Ukończyła rybactwo ze specjalizacją przetwórstwo. Życie zawodowe i prywatne związała z Wrocławiem i tam odbył się Jej pogrzeb. Pożegnaliśmy również inż. Zbigniewa Klimaszewskiego, barwna postać podczas studiów. Potem działał nie tylko w branży rybackiej. Był bywalcem świata, choć być może najbardziej emocjonalnie

związany był ze Słupskiem i tam został pochowany w rodzinnym grobowcu.

Rok 2021 znów rozpoczęliśmy od pożegnania kolejnych kolegów, tym razem z rocznika ‘68: warszawianina Rajmunda Szlązaka (wybitnego działacza Zrzeszenia Studentów Polskich, członka jego władz krajowych oraz Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie) i Stanisława Pokusy, podczas studiów działacza kulturalnego ZMW i współtwórcy Studenckiego Teatru Słowa „Kandelabr”, a potem wieloletniego doradcy rybackiego w Słupsku. Na pogrzeb tego drugiego udała się kilkuosobowa delegacja Klubu (Pantak, Bogacz, Libudzki, Marszałek, Szajnowski), która spotkała się m.in. z mieszkającymi tam kolegami prowadzącymi jeszcze gospodarstwa rybne – Ryszardem Teodorowiczem (‘68), Wiktorem Parwanickim (’68, także sławny maratończyk!) i Januszem Skołyszem (’68), największym w kraju hodowcą pstrągów. Przyjechali też inni koledzy z rocznika ‘68: Eugeniusz Świderek z Kołobrzegu (w lipcu 2021 wstąpił do Stowarzyszenia!) i ze Szczecina: Marek Szulc i Władysław Załuska. Włodek w okresie studiów był redaktorem muzycznym i naczelnym „Radia Kortowo” i nadal „obsługuje” muzycznie nasze zjazdy.

W czerwcu 2021 postanowiliśmy poszerzyć zarząd o dwie osoby: Franciszka Szajnowskiego oraz Jadwigę Bogacz (oboje ’68). Ich kandydatury członkowie Klubu zaakceptowali na zebraniu 17 lipca.

 

Również w czerwcu 21 (podczas pikniku Stowarzyszenia w Katedrze Pszczelnictwa) Zarząd Klubu postanowił utworzyć Nagrodę Specjalną Klubu dla osób i instytucji aktywnie wspierających rybactwo polskie – Statuetkę i Dyplom Króla Sielaw (mamy kilkanaście egzemplarzy). Przyznawano by maksymalnie 2-3 sztuki rocznie. Kapitułę tej nagrody stanowią członkowie Zarządu Klubu. Ponadto członkowie Klubu (Baturo-Warszawska, Pantak, Szajnowski) tworzą trzon powołanej w 2018 r. Kapituły „Srebrnej Rybki”, Honorowej Nagrody Absolwentów Wydziału Rybackiego WSR w Olsztynie (dyplomy i puchary dla absolwentów rybactwa). W jej skład wchodzą także dr Marek Szulc i prof. Juliusz Chojnacki. Nagroda przyznawana jest kolegom za aktywność organizacyjną, w tym za organizację koleżeńskich spotkań i zjazdów.

Kolejny Zjazd Rybaków z inicjatywy klubowiczów odbędzie się w dniach 14-16 września na Kaszubach.

W planach: kontynuowanie spotkań z kolegami różnych roczników, z wybitnymi praktykami rybactwa, nauczycielami akademickimi, wieczornice rozrywkowe, publikacje wspomnieniowe, organizacje zjazdów koleżeńskich oraz udział w konferencjach branżowych i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Obecnie klub liczy 19 osób, gdyż w lipcu 2021 wstąpiły do niego dwie osoby: E. Świderek i Danuta Straszewicz (‘78).

 

W imieniu Zarządu Klubu

Jerzy Pantak (prezes)

 

Olsztyn, 17 lipca 2021

Komentarze nie są dozwolone.