PAMIĘCI PIERWSZEGO STAWIARZA KRAJU Prof. zw. dr hab. Ryszard WOJDA (1936-2021)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2021 r., po krótkiej chorobie, w wieku 85 lat, zmarł prof. zw. dr hab. Ryszard W o j d a (1936-2021). Był on wychowankiem warszawskiej uczelni/ Przez ponad sześćdziesiąt lat był związany ze słynnym Zakładem Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). Z prof. zw. Franciszkiem Staffem (pierwszym dr h.c. WSR Olsztyn, 1961) oraz prof. Kazimierzem Stegmanem, wykładali w latach 50 i 60 na Wydziale Rybackim WSR w Olsztynie. Był dziekanem i prodziekanem Wydziału Zootechnicznego SGGW Był wybitnym naukowcem i praktykiem-hodowcą karpi, czołowym i uznanym autorytetem w rybactwie stawowym.

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Rybackiego „Pana Karpia” i wielu innych stowarzyszeń. Wychowawca wielu pokoleń rybaków, ichtiologów i naukowców, wieloletni współpracownik  olsztyńskiego Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa ART. oraz Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie.

Wielki przyjaciel młodzieży akademickiej, w tym olsztyńskich studentów-praktykantów zawodu rybackiego, zwłaszcza chowu i hodowli karpia. Człowiek  prawy, życzliwy, powszechnie znany w kraju, lubiany i ceniony w środowisku za fachowość i przychylność rybakom i rybactwu, kochający Mąż i Ojciec

Takim Go blisko znałem od połowy lat 70-tych ub.  do ostatnich dni pobytu w domu w Komorowie , gdzie nadal pracował i recenzował prace i projekty badawcze. W latach 80 był recenzentem mojej habilitacji a potem naukowym wnioskodawcą na tytuł profesora, także recenzentem wielu prac i podręczników stawowych (ostatni 2018). Wcześniej, w latach 90 czynnie wspomagał moje wysiłki na rzecz ratowania przed urzędniczym rozbiorem unikatowego olsztyńskiego Wydziału Rybackiego. Od tej zimy pisaliśmy kolejną wspólną książkę dla szerokiego grona farmerów-rolników o nie docenianym, proekologicznym i retencyjnym znaczeniu gospodarki stawowej, publikacji której już nie zdążył dokończyć.

Pozostawił po sobie znakomitych swoich wychowanków i następców w katedrze  Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW, a w placówkach naukowych IRS, MIR, PZW, UR, PAN – dziesiątki solidnych naukowców i setki wypromowanych inżynierów-ichtiologów i praktyków.

Po ostatnich zgonach olsztyńskich profesorów-ichtiologów (Ryszard Bartel, Krzysztof. Goryczko) i prezesa PTRyb. Marka Ferlina, to kolejna niepowetowana strata w polskim rybactwie.

CZĘŚĆ JEGO PAMIĘCI

Prof.-Senior Janusz Guziur i współpracownicy

kat. Biologii i Hodowli Ryb ART.-UWM

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 kwietnia 2021 r. (pt) o godzinie 10.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie-Komorowie, ul. 3 maja 9, po czym ciało zostanie złożone na cmentarzu w Komorowie.

Prof. R. WOJDA sprzedaje dyr. K. Skorupie narybek jazia ( SGGW 1994)

Prof.R. Wojda – recenzent z autorami podręcz. stawowego, Konf.Ciasna 2004,

Prof.R.Wojda, dr M. Cieśla  prezes LGR i hodowca Wacław Szczoczarz (2008)

 

 

 


 

Komentarze nie są dozwolone.