Opłatek u absolwentów UWM

          Rosną szeregi Stowarzyszenia Absolwentów UWM, z zadowoleniem stwierdził dr Zygfryd Gładkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej. W tym roku przybyło prawie stu członków. Jest nas już 639 osób, poinformował prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. Andrzej Faruga podczas poszerzonego posiedzenia zarządu tej ogólnopolskiej organizacji, do której należą absolwenci dawnej WSR i WSP oraz ich poprzedniczek, a także obecnego uniwersytetu.

        Tworzą oni terenowe kluby, m.in. Ziemi Warmińskiej, Ziemi Łomżyńskiej, Pomorze, Zootechników i Artystów Nieprofesjonalnych. Szykują się kolejne zapowiedział prezes. Ze wzruszeniem witano nestorów organizacji: absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie z 1949 roku: Tadeusza Rydzewskiego i Stanisława Brodę oraz jednego z pierwszych absolwentów WSR (1952 r.) Władysława Majętnego. Stowarzyszenie działa już ponad 30 lat, jest współzałożycielem Fundacji im. M. Oczapowskiego, wydaje własne czasopismo „5 plus X”, wydaje też książki, opiekuje się Aleją Absolwentów, ma własną stronę internetową, stara się o utrzymywanie kontaktów absolwentów z uczelnią, patronując ich rocznicowym zjazdom, wspiera ich gospodarcze i kulturalne działania. Ogłasza też konkursy na wspomnienia absolwentów i inicjuje prace naukowe z zakresu historii uczelni i jej związków z regionem.

           Uczelnia docenia swych absolwentów: prorektor prof. Tadeusz Rawa odznaczył Tadeusza Gawlika Złotym Laurem UWM. Natomiast najbardziej aktywnych członków nagrodzono honorową złotą odznaką „Za Zasługi dla Stowarzyszenia”. Otrzymali je: Teofil Mazur, Stefan Smoczyński, Aleksander Nazarko, Ryszard Czechowski, Janusz Małgorzewicz, Stanisław Małachowski, Tadeusz Kłos, Ryszard Górny i Józef Chrzanowski. Zebrani zaakceptowali wniosek, by odznakę przyznać także Władysławowi Majętnemu, Tadeuszowi Rydzewskiemu, Stanisławowi Brodzie, ks. Mirosławowi Huleckiemu (od prawie 30 lat duszpasterz akademicki), Franciszkowi Richertowi i Władysławowi Wieczorkowi.

          Miłym akcentem było wręczenie obecnym przez Bogusława Woźniaka, dyrektora Akademickiego Centrum Kultury i Promocji, płyty dvd z nagraniem Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Natomiast zarząd Klubu Pomorze przekazał prezesowi Farudze i dyr. Woźniakowi swoje pamiątkowe Bandery, natomiast kilkunastu innym kolegom okolicznościowe pamiątki z Gdańska. Mijający rok podsumowano w piątek, 16 grudnia, przy opłatku, który pobłogosławił członek honorowy stowarzyszenia, ks. Julian Żołnierkiewicz. Na zakończenie zwiedzano nowoczesne centrum Edukacyjno-badawcze Mleczarstwa, po którym gości oprowadzał dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. Bogusław Staniewski.

Jerzy Pantak

„Życie Olsztyna”

Komentarze nie są dozwolone.