WSPOMNIENIE O ŚP. JERZYM SZCZUKOWSKIM

Jerzy Szczukowski urodził się 3 maja 1941 roku na Pomorzu w Łasinie, jako drugi z pięciorga rodzeństwa. Po powrocie ojca z wojny cała rodzina przeniosła się w 1946 roku do Kwidzyna.

Po ukończeniu szkoły podstawowej Jerzy podjął naukę w do Technikum Młynarskim w Kwidzynie, a po maturze odbył dwuletnią służbę wojskową. Następnie zdał egzaminy wstępne na Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W czasie studiów był starostą roku. Koleżanki  i koledzy z wdzięcznością wspominają wspólne spotkania i wyprawy szczególnie w Bieszczady. Wspominają Jerzego jako człowieka o dojrzałej osobowości, delikatnego i wrażliwego serca. Przynosił On powód do dumy, nigdy smutku czy zawstydzenia.

Po ukończeniu  studiów w 1968 roku Jerzy pracował w Warmińskich Zakładach Owocowo-Warzywnych w Kwidzynie, a następnie w Biurze Projektów Wodnych Melioracji w Gdańsku.

Na emeryturze pasjonował się w dalszym ciągu przyrodą. Sadził drzewa i krzewy, by jak mawiał pamiętano o Nim.

Jerzy zmarł 10 marca 2021 roku, życzył sobie być pochowanym na cmentarzu w Kwidzynie w grobie rodzinnym.

Te drzewa rosną, są już duże ciągle trwają, tak jak trwa nasza pamięć  o Jerzym.

Stefan Szczukowski

Komentarze nie są dozwolone.