Z wizytą w Działdowie

Delegacja Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na czele z prezesem prof. zw. dr. hab. dr h.c. Andrzejem Farugą  (w  składzie :Maria i Władysław  Brudny, mgr inż. Jan Macura, dr inż. Bolesław Pilarek, mgr Katarzyna Szubstarska) gościła na spotkaniu poświęconym promocji dwóch książek w zaprzyjaźnionym Towarzystwie Miłośników Ziemi Działdowskiej, którego misją – jak powiedział prezes Marian Odachowski – jest zainteresowanie właściwych organów samorządowych, administracyjnych, politycznych i społecznych możliwościami gospodarczymi Działdowa i regionu. Prowadzenie regionalnej działalności publikacyjno-wydawniczej i kulturalno-oświatowej. Utrwalanie wśród członków Towarzystwa poczucia łączności ze społeczeństwem Ziemi Działdowskiej. Zabezpieczanie pomników kultury. Zainteresowanie ośrodków naukowych historią regionu. Współpraca z władzami terenowymi na polu gospodarczym i kulturalnym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatyw społecznych.

 - Członkowie Towarzystwa – podkreślił burmistrz Bronisław Mazurkiewicz- pomagają władzom w wielu dziedzinach. Dbają o rozwój gospodarczy regionu oraz popularyzowanie jego walorów turystycznych. Prowadzą badania zagadnień kulturalno-gospodarczych, zarówno aktualnych jak i dotyczących historii regionu. Upowszechniają historię regionu poprzez wydawanie „Roczników Działdowskich”, książek, publikacji w prasie regionalnej oraz odczyty i prelekcje. Ostatnio wydaliśmy drukiem przewodnik turystyczno-krajoznawczy po Ziemi Działdowskiej. Zorganizowanie wystawy fotograficznej obrazującej piękno Ziemi Działdowskiej. Przygotowanie obchodów 650-lecia miasta Działdowa, w ramach których zorganizowano dokumentalną wystawę historyczną obrazującą dzieje miasta, wybito pamiątkowy medal oraz wzięto udział w odbudowie pomnika króla Władysława Jagiełły. Wydanie 5 publikacji książkowych o tematyce historycznej. Uzyskanie wpisu do Państwowego Rejestru Zabytków 44 obiektów z Działdowa. Zbieranie eksponatów muzealnych. Organizowanie plenerów malarskich i wystaw poplenerowych, wystaw historycznych, numizmatycznych i fotograficznych. Ufundowanie sztandaru dla miasta. Organizowanie Dni Działdowa i obchodów rocznic historycznych. Prowadzenie kroniki miasta Działdowa. Organizowanie akcji porządkowania i oznakowania miejsc pamięci narodowej i zabytkowych cmentarzy.

            Podczas spotkania Franciszek Skibicki zaprezentował książkę „Historia działdowskiego zamku”, a  Bogdan Ulatowski  publikację ”Polski Czerwony  Krzyż na ziemi działdowskiej”, która jest zbiorem dokumentów oraz spisem ludzi działających w tej organizacji.

            Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej obdarował olsztyńskich „macierzowców” bogatym zbiorem lokalnych wydawnictw. W rewanżu prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga, który jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i prezesem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie przekazał staroście Marianowi Janickiemu, burmistrzowi Bronisławowi Mazurkiewiczowi i Ewie Sotomskiej, dyrektor Biblioteki Miejskiej następujące książki: „Olsztyn Akademicki”, ”Spacerkiem po Kortowie”, „Z Wileńszczyzny Rodem” i „Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych”.

Imprezami towarzyszącymi była wystawa fotograficzna „Powiat działdowski w moim obiektywie” i sprzedaż publikacji po cenach promocyjnych.

Komentarze nie są dozwolone.