Węgierskie Akcenty w Kortowie

Wczesną jesienią 1956 roku Węgrów dotknęło wielkie nieszczęście, gdyż w ich kraju wystąpiła wielka powódź. Studenci WSR w Olsztynie zorganizowali zbiórkę pieniędzy  dla węgierskich powodzian.
Drugą inicjatywą kortowskich studentów było oddawanie krwi dla węgierskich powstańców.  111 studentów oddało honorowo krew.
Trzecią inicjatywą było zorganizowanie wieców poparcia dla walczących Węgrów.
12 marca 2007 roku parlament węgierski przyjął jednogłośnie deklarację uznającą 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 r. podjął przez aklamację Sejm RP.
W 60. rocznicę październikowych wydarzeń Polski Sejm i Senat przyjęli uchwały ustanawiające 2016 r. Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Podobną uchwałę przyjęło Zgromadzenie Narodowe Węgier.
Zarządy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Fundacji im. M. Oczapowskiego postanowiły uczcić 65-lecie październikowych wydarzeń i tegoroczny Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wystawą „Węgierskie Akcenty w Kortowie” oraz posadzeniem dębu pamięci i zainstalowaniem przed nim tablicy z napisem : „W hołdzie studentom Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, którzy w październiku 1956 r solidaryzując się z walczącym narodem węgierskim zorganizowali zbiórkę pieniędzy i oddawanie krwi oraz wiece poparcia.”
Dąb został posadzony, tablica zamontowana i wystawa przygotowana. Niestety, ze względu na pandemię nie można jej było zaprezentować w Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Zamieszczamy ją na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Natomiast tablica przed dębem pamięci zostanie odsłonięta 1 czerwca podczas Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Komentarze nie są dozwolone.