W 100.LETNIĄ ROCZNICĘ URODZIN

 W 100. rocznicę urodzin prof. dr. hab. Wiktora Wawrzyczka (18.XII.1911-17.XII.1969) Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego i Akademickie Centrum Kultury i Promocji zorganizowały w Baccalarium uroczyste spotkanie poświecone pamięci tego wybitnego wychowawcy, znakomitego człowieka, twórcy chóru akademickiego i wieloletniego opiekuna AZS.

         Pierwszej części uroczystości przewodniczył przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej prof. dr hab. Andrzej Faruga, a drugiej – wieloletni członek władz mgr inż. Jan Kumor.

         Uroczystość swoim występem uświetnił występ chóru uniwersyteckiego, którego profesor był założycielem i prezesem, a następnie wieloletnim patronem. Dyrygentem był mgr Bogusław Paliński.

         Założyciel WMKMZC, wieloletni prezes zarządu, a obecnie honorowy prezes zarządu prof. dr hab. Janusz Guziur przedstawił życiorys oraz dorobek naukowy, wychowawczy, organizacyjny i społecznikowski bohatera dzisiejszej uroczystości. Mówca szczególną uwagę zwrócił zaangażowanie prof. W. Wawrzyczka w rozwój katedry, wydziału, chóru i AZS oraz na jego umiłowanie Cieszyna i chęć bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym, szczególnie studentom z biednych rodzin.

         Tezy zawarte w referacie prof. Janusza Guziura potwierdził swoimi wspomnieniami dr Bolesław Pilarek, który jako student I roku Wydziału Rolniczego został zatrudniony przez profesora na tzw. zlecone, żeby mógł zarobić sobie na buty. W późniejszym okresie był jednym z brydżowych partnerów profesora.

         Mgr inż. Jan Kumor nawiązał do młodzieńczych lat, kiedy to razem z Wiktorem Wawrzyczkiem śpiewali w Chórze Harmonia, którym dyrygował profesor Emmanuel Guziur, ojciec prof. Janusza Guziura.

         Prof. Benedykt Błoński, który przez 27 lat dyrygował Chórem im. Profesora Wiktora Wawrzyczka przypomniał wiele ciekawych epizodów z tego okresu, między innymi to, że niegdyś przez pomyłkę na afiszach napisano, że chórem dyryguje Wiktor Wawrzyczek.

          Władysław Sacha przeczytał wiersz o wigilii, a Maria Matuszewska - kilka wierszy o wigilii i świętach Bożego Narodzenia cieszyńskiej poetki Teresy Waszut.

         Na zakończenie spotkania zebrani przełamali się opłatkiem.

 

                                                                                              (BP)

Komentarze nie są dozwolone.