Dr Tomasz Wierzejski belfrem UWM 2020

Radio UWM FM i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego pierwszy plebiscyt na najlepszego wykładowcę „Gala Belfer Roku” zorganizowały w 2005 roku. Ideą konkursu było ukazanie lepszej strony relacji między studentami i wykładowcami oraz zaproponowanie najlepszych belfrów. Organizatorzy chcieli przełamać stereotyp i pokazać, że kontakty między nauczycielami akademickimi a uczniami to także owocna współpraca i miłe doświadczenia.

Pierwszym etapem plebiscytu są wybory na wydziale, w których studenci wybierają najlepszego nauczyciela akademickiego, a osoba, która otrzyma najwięcej głosów otrzymuje honorowy tytuł Belfra Wydziału. Oficjalny Plebiscyt Belfra Uczelni jest więc „walką zwycięzców” i spośród 16 kandydatów, na podstawie ilości głosów, wyłaniany jest tylko 1 zwycięzca. W tym roku konkurs był podzielony na 3 etapy – wszystkie w formie online. Finałowe głosowanie trwało od 13 do 20 stycznia.

Piętnasta gala plebiscytu Belfer UWM 2020 odbyła się 27 stycznia. Była inna niż dotychczasowe. Ze względu na pandemię odbyła się online. W Sali Kongresowej Centrum Konferencyjnego pojawili się: JM Rektor UWM prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. dr hab. Sławomir Przybyliński, prorektor ds. studenckich, Piotr Wałejko, przewodniczący RUSS oraz Anita Zalewska i Andrzej Brzozowski, którzy poprowadzili galę.

Statuetka i najwyższe wyróżnienie powędrowały do reprezentanta Wydziału Nauk Ekonomicznych dr Tomasza Wierzejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Tomasz Wierzejski.

 

Doktor zdobył ten tytuł po raz drugi (pierwszy raz w 2017 r.). Laureat nagrody zdobył 4437 głosów. Łącznie w głosowaniu wzięło udział ponad 8 tys. studentów, którzy oddali prawie 24 tys. głosów. Zainteresowania naukowe dr. Tomasza Wierzejskiego koncentrują się wokół umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, ekonomicznych aspektów integracji państw oraz polityk gospodarczych Unii Europejskiej (szczególnie polityki rolnej oraz polityki walutowej). W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedsiębiorstwa międzynarodowego, organizacji rynku w UE oraz międzynarodowej integracji gospodarczej. Pełni także funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prezesa Zarządu Fundacji Samorządu Studentów UWM.

 

Lek.wet. Ewa Kaczmar.

 

Na drugim miejscu uplasowała się lek. wet. Ewa Kaczmar z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest jednym z najmłodszych finalistów plebiscytu Belfer. Pięć lat temu skończyła studia. I zdecydowała się zostać na uczelni. Zajmuje się działalnością dydaktyczną i naukową. Prowadzi zajęcia i leczy zwierzęta. W sferze jej zainteresowań są przede wszystkim badania endoskopowe zwierząt. Ze swoimi studentami założyła także Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Małych Zwierząt, które w minionym roku otrzymało Studencki Grant Rektora na realizację jednego ze swoich projektów badawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM

 

Trzecie miejsce zajęła dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Pracuje w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na owadach. Ze studentami Architektury Krajobrazu prowadzi zajęcia – zwierzęta w krajobrazie oraz zajęcia z entomologii – z owadów zapylających. Działa w Kole Naukowym Entomologów Pasikonik.

Galę uświetniła swoim koncertem Alicja Majewska.

Agnieszka Szulich

zdj. Mateusz Kowalski

Komentarze nie są dozwolone.