Finaliści plebiscytu Najlepszy Belfer UWM 2020

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie już po raz piętnasty zorganizowała plebiscyt na najlepszego dydaktyka naszj uczelni. W pieqwszym etapie studencji zgłosili ponad 500 kandydatów. Spośród nich Samorzady Studenckie wybrały po trzech kandydfatów na każdym wydziale. Każdy student miał prawo oddania tylko jednego głosu na kandydata ze swojego wydziału. Głosowanie zakończyło się 14 grudnia. Zwycięscy zdobyli tytuły Belfra Wydziału UWM i stanęli w szranki w III etapie eliminacji, czyli do wyboróqw na Belfra Uniwerasytetu Warmińsko-Mazurskiego 2020.

Dotychczas tytuł Belfra UWM zdobyli:

 • Belfer 2004 – dr Wojciech Cymerman (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

 • Belfer 2005 – dr Andrzej Dawidowicz (Wydział Matematyki i Informatyki)

 • Belfer 2008 – dr hab. Wojciech Kozera (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

 • Belfer 2009 – dr Tomasz Maślanka (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

 • Belfer 2010 – dr wet. Wojciech Barański (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

 • Belfer 2011 – mgr Karolina Wojciechowska (Wydział Nauk Ekonomicznych)

 • Belfer 2012 – dr Sławomir Kulesza (Wydział Matematyki i Informatyki)

 • Belfer 2013 – dr Agnieszka Zawadzka (Wydział Matematyki i Informatyki)

 • Belfer 2014 – dr Stanisław Drozda (Wydział Matematyki i Informatyki)

 • Belfer 2015 – dr Anna Snarska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

 • Belfer 2016 – dr hab. Wojciech Kozera (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

 • Belfer 2017 – dr Tomasz Wierzejski (Wydział Nauk Ekonomicznych)

 • Belfer 2018 – dr Maria Michalczyk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

 • Belfer 2019 – dr n med. Ewa Lepiarczyk (Wydział Lekarski)

 

 

Finalistami konkursu w 2020 rzostali:

1. Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, kierownik Katedry Hodowli Zwierzat Futerkowych i Łowiectwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Na Uniwersytecie pracuje ponad 30 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.Dr hab. Beata Kurowicka z Katedry Anatomii i Fizjologii Zwirząt na Wydziale Biologii i Biotechnologii.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Dr inż. Robert Szmit dwuktortnie był wybierany przez studentów na Belfra Wydziału Nauk Techniocznych i dwukrotnie na Belfra Wydziału Geoinżynierii. Na Uniwersytecie pracuje ponad 30 lat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prof. dr hab. Renata Makarewicz z Katedry Języka Polskiego (z pracownią logopedyczną) na Wydziale Humanistycznym.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. dr hab.Agnieszka Kosecka z Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Jest opiekunką Koła Naukowego „ Pasikonik”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lek. Wiktoria Lipińska z Katedrry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim Colegium Medicum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dr Paweł Drozda z Katedry Metod Matematycznych Informatyli na Wydziale Matematyki i Informatyki. Tytuł Belfra Wydziału Matematyki i Informatyki zdobył ju z trzeci raz. W Uniwersytecie pracuje od 20 lat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Lek wet. Ewa Kaczmar lekarz weterynarii z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Opiekunka Koła Naukowego Technik Obrazowania w Diagnostyce Małych Zwierząt, które w minionym roku otrzymało Studencki Grant Rektora. Na Uniwersytecie pracuje od 5 lat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dr Tomasz Wierzejski z Katedry Rynku i Konsumpcji, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Po raz trzeci został Belfrem Wydziału i występuje w finale. Cztery lata temu został Belfrem UWM.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mgr Agnieszka Nowakowska z Katedry Pedagogiki Socjalnej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dr hab. inż. Maciej Neugebauer z Katedry Elektroniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki na Wydziale Nauk Technicznycch. Po raz drugi został Belfrem Wydziału i finalistą plebiscytu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dr Izabela Sebastyańska-Targońska w finale plebiscytu Belfer UWM 2020 reprezentuje Szkołę Zdrowia Publicznego Colegium Medicum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Dr inż. Joanna Ciborska z Katedry Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności. Jest piekunka Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki bŻywieniowej. W finale plebiscytu Belfer UWM po raz drugi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dr hab. Monika Kotowska z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Prof. dr hab. Hanna Zajączkiewicz, kierownik Katedry Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyji na Wydziale Lekarskim. Uczy śpiewu i emisji głosu w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki UWM. Do finału konkursu nominowali ja studencji Wydziału Sztuki.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dr Marię Piechocką-Kłos do finału konkursu Belfer UWM 2020 nominowali studenci Wydiału Teologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszych belfrów przedstawiamy w następnym artykule.

(bp)

zdj. Mateusz Kowalski

 

 

 


Komentarze nie są dozwolone.