OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OLSZTYNIE

W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Olsztynie były skromniejsze, ale ich idea pozostała niezmieniona. To pamięć o bohaterach roku 1918 – twórcach Niepodległej Polski. Dzięki nim po 123 latach Polska stała się suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, w ciągu ostatnich dwu lat I wojny światowej. Warto podkreślić, że Polska odzyskała wolność sama, bez niczyjej pomocy, dzięki klęsce wojennej trzech zaborców i dzięki temu, że naród polski pielęgnował swoją tożsamość przez wiele lat zaborów. Najpierw władze niemieckie i austriackie wydały 5 listopada 1917 roku Akt gwarantujący powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego, 14 stycznia 1918 roku rozpoczęła działalność Tymczasowa Rada Stanu, a 12 września Rada Regencyjna przejęła obowiązki głowy państwa. Na początku października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski i po kilku dniach przejęła od okupantów zwierzchność nad wojskiem. W tym samym miesiącu powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która proklamowała przynależność państwową do Polski (niedawno przypomniał o tym pochodzący ze Śląska znany 90-letni aktor Franciszek Pieczka). Posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W ostatnim dniu października rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich i niemieckich.

Na początku listopada 1918 roku w Lublinie powstała Rada Delegatów Robotniczych i Rząd Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał zwolniony z więzienia w Magdeburgu dowódca polskich Legionów brygadier Józef Piłsudski, gdzie został osadzony przez Niemców za odmowę złożenia im przysięgi na wierność. Rada Regencyjna przekazała mu zwierzchnią władzę nad wojskiem. 12 listopada Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego. 15 listopada – zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na „Republika Polska”. 17 listopada – po dymisji Daszyńskiego Józef Piłsudski mianuje premierem Jędrzeja Moraczewskiego. 19 listopada koniec ewakuacji żołnierzy niemieckich.

W tym roku nie było oficjalnych uroczystości. Obchody zostały ograniczone do mszy świętej w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie (konkatedra została ustanowiona w Olsztynie przy kościele farnym z uwagi na rezydowanie przy nim Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego) oraz złożenia wieńców przed pomnikiem „Wolności Ojczyzny” na Placu Solidarności przez przedstawicieli władz państwowych i samorządowych

Mszy św. przewodniczył Arcybiskup Warmiński ks. dr Józef Górzyński. W wygłoszonej homilii 11 listopada z okazji 102 rocznicy Święta Niepodległości arcybiskup między innymi powiedział : – Tegoroczne narodowe święto 11 listopada obchodzimy, jak wszystko w tym roku, w zgoła odmiennej atmosferze. Nie możemy uczestniczyć w spotkaniach, koncertach, marszach i defiladach. W bardzo ograniczonej liczbie uczestników możemy spotkać się na modlitwie w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Tym bardziej czynimy to z radością, mając świadomość, że w świątyniach jesteśmy niejako reprezentantami tych wszystkich Polaków, którzy pragną tu być z nami i łączą się z nami duchowo. Wszystkich ich gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za wspólną modlitwę…


 

 

W W tym roku konieczna się stała rezygnacja z hucznych obchodów. Nie było: defilady wojskowej zmierzającej z Bazyliki przez centrum miasta w kierunku Placu Solidarności, orkiestry wojskowej, wojska tradycyjnie prezentującego swój sprzęt, salwy honorowej i wojskowej grochówki. Rodacy obchody Święta Niepodległości celebrowali przez telewizorem.

Na placu Solidarności pojawili się na chwilę: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i reprezentująca starostę powiatu olsztyńskiego Andrzeja Abako jego zastępczyni Joanna Michalska, którzy pod Pomnikiem Wolności złożyli wieńce i kwiaty. Dołączył do nich poseł Jerzy Szmit, szef olsztyńskiego PIS i Agnieszka Szulich reprezentująca Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


 

 

 

Przedstawiciele władz złożyli także kwiaty przed tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego, umieszczoną na budynku Urzędu Marszałkowskiego.


 

Przed Kolumną Orła Białego kwiaty złożył dr Janusz Lorenz, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


 

 

 

 

(bp)


Autorzy zdjęć: Janusz Klepański, Paweł Pakuła i K. Olszewski, strona internetowa Urzędu Wojewódzkiego

Komentarze nie są dozwolone.