Różaniec artystyczny Anno Domini 2020

Rok 2020 został przez Senat RP ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II ze względu na 100-lecie Jego urodzin. Jest to również rok beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niniejszym dziełem artyści chcą oddać cześć św. Janowi Pawłowi II i bł. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W albumie przyjęto formę różańca artystycznego. Solowe kompozycje muzyczne zostały ułożone w konwencji dwóch tajemnic różańca świętego. Na poszczególnych płytach kolejno są wykonywane: Wyznanie wiary, Ojcze nasz, dziesięć razy Ave Maria (Zdrowaś Maryjo) autorstwa różnych kompozytorów i Chwała Ojcu. Ponadto nagranie zawiera wybrane teksty św. Jana Pawła II na temat różańca, w szczególności rozważania tajemnic światła. Teksty pochodzą z Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae oraz wybranych przemówień Jana Pawła II [cytowanych za: http://www.sekretariatfatimski.pl/biblioteka-fatimska/109-jan-pawel-ii-i-jego-zycie-w-rozancu; data dostępu: 28.02.2020].

Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie jest formą artystyczną, a nie stricte modlitwą różańcową, dlatego, moim zdaniem, dopuszczalne jest wykorzystanie w nim artystycznego opracowania Symbolu wiary (Wyznania wiary) z tekstem prawosławnym niezawierającym Filioque, poetyckiej parafrazy modlitwy Vater unser (Ojcze nasz) w kompozycji J.G. Rheinberga czy songu Ave Marìa païen z musicalu Notre Dame de Paris R. Cocciante’go. Pieśni opublikowane w niniejszym wydawnictwie wykonywane są w następujących językach: polskim, łacińskim, starocerkiewnosłowiańskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.

Na obwolucie CD zamieszczono fotokopie obrazów Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej i Matki Bożej Królowej Pokoju ze Stoczka Klasztornego.

ks. Z. Stępniak

 

Komentarz abpa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego:

„Niniejszy album płytowy jest przedsięwzięciem na miarę wydarzeń, które są ważne nie tylko dla wspólnoty Kościoła w naszym regionie, ale całej naszej Ojczyzny. Projekt, zaproponowany przez księdza Zbigniewa Stępniaka, dobrze wpisuje się w charakter obchodów i uroczystości poświęconych naszym religijnym i patriotycznym autorytetom: Papieżowi Polakowi św. Janowi Pawłowi II i Prymasowi Polski bł. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W podjętym dziele jest dużo troski o wzmocnienie lokalnej świadomości, bowiem obu wielkich Polaków łączą z ziemią warmińską różne wydarzenia. Jan Paweł II, jako ksiądz i profesor KUL, niejednokrotnie był gościem tej ziemi, cenił bowiem Warmię i Mazury, jako miejsce kultu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, ale także jako miejsce odpoczynku. Kardynał Stefan Wyszyński, dnia 10 września 1967 r., w dziewięćdziesięciolecie objawień, koronował obraz Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej. Z Warmią łączyło go też bardzo bolesne wydarzenie, związane z jego rocznym uwięzieniem (na przełomie 1953/1954 r.) w Stoczku Klasztornym, w czasach prześladowań Kościoła w Polsce. Niespełna trzydzieści lat później, 19 czerwca 1983 r., na wałach Jasnej Góry, św. Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju ze Stoczka Klasztornego”.

W hołdzie wielkim Polakom:

św. Janowi Pawłowi II

w 100-lecie urodzin

bł. Stefanowi Wyszyńskiemu

w roku beatyfikacji

 

Wykonawcy:

ks. Zbigniew Stępniak – bas, basso-profondo

Małgorzata Domagała-Rogalska – alt

Rafał Sulima – organy

teksty św. Jana Pawła II czyta Mateusz Smaczny

gościnnie Tomasz Witek – trąbka

 

Nagrań dokonano w dniach 7-9 marca i 1-5 maja 2020 r. w dolnym kościele parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku (organy Stockmann z roku 1967)

Reżyseria dźwięku, montaż i mastering: Piotr Grinholc

Projekt graficzny i skład: Artformat – Jarosław Korzeniewski

Redakcja i korekta: Z. Stępniak

Komentarze nie są dozwolone.