NORWESKIE UPRAWNIENIA RYBACKIE – DLA OLSZTYNIAKA

Mgr inż. Piotr Ś l e s i c k i – olsztynianin, absolwent kierunku Rybactwo (2008) byłego Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Prywatnie – mąż i ojciec trójki udanych dzieci Do października 20220 r. przebywa na urlopie wychowawczym w Olsztynie, gdzie cieszy się rodziną i odwiedza kolegów i wydział. Sam siebie określa jako osobę z powołaniem zawodu profesjonalnego rybaka, także hobby wędkarza i akwarystę, i jeszcze jako marynarza.

Po studiach rybackich w styczniu 2009 r wyjechał do Norwegii, gdzie zatrudnił się w firmie LiftUp Akva AS przy produkcji systemów do usuwania śniętych łososi, wykorzystywanych w rybnych farmach morskich. Po 2 latach został asystentem stacji smoltów pstrąga tęczowego (Dania Lojstrup Dambrug Musholm), po czym jako specjalista przeszedł do większej firmy. Od 2012 do 2016 pracował w Salangfisk AS ,należącej do firmy Salaks AS w płn. rejonie Norwegii.

W latach 2018- 2020 zatrudniony był w Tomma Rensefisk AS przy produkcji morskiego gatunku taszy (Cyclopterus lumpus), jako kierownik hali produkcyjnej. Jego odpowiedzialność na hali to przeprowadzanie dokładnego sortowania ryb oraz prawidłowego przebiegu procesu szczepień.

W trakcie pracy w Skandynawii ukończył wiele kursów zawodowych, i szkoleń, Brał też udział w kilku konferencjach rybackich, głównie z zakresu Akwakultury morskiej.

W maju 2020 roku uzyskał osobisty i upragniony sukces, gdyż przyznano mu prestiżowe uprawnienia. >FAGBREV I AKVAKULTUR<  tj. norweskie potwierdzenie kwalifikacji zawodowych jako kwalifikowanego rybaka i technologa.

-Jak wspomina teraz: nie było łatwo wgryzać się w tajniki zawodowe rybaka, jednak warto było walczyć o swoje marzenia.

Osiągnął zamierzony cel i zdobył cenny i prestiżowy dokument zawodowy.

 

Spotkał i wysłuchał: prof. J. Guziur, UWM

  


 


Komentarze nie są dozwolone.