Śp. Ryszard Bartel profesor doktor habilitowany (1933-2020)

12 lipca 2020 r. zmarł profesor Ryszard Bartel, wieloletni pracownik Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, niemal do końca kierujący „Zespołem do spraw zarybiania”, przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Był naukowcem powszechnie lubianym i szanowanym w gronie braci rybackiej, za swoją życzliwość, skromność, poczucie humoru, no i co najważniejsze, za uparte i efektywne działania w zakresie aktywnej ochrony troci, łososia, ale także certy, siei wędrownej i jesiotra(1-2). Rezultaty tej działalności zostały docenione przez organizacje związane z ochroną przyrody, potwierdzone członkostwem w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, Radzie Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego, jak i też przez Polski Związek Wędkarski, gdzie był członkiem Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym.

W swojej drodze zawodowej profesor Ryszard Bartel był asystentem na macierzystym Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, kierownikiem Terenowej Pracowni Rzecznej w Oliwie, a później Zakładu Ryb Wędrownych w Gdańsku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Kierował również projektem „Rozwoju rybactwa na jeziorach Habbanyah, Tharthar i Razzazah”  w Iraku. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Gdańskim, wypromował 5 doktorów, współpracował z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni i kilkoma biurami projektów. Był członkiem Rad Naukowych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Aktywnie uczestniczył w kilku komisjach, m.in. Międzynarodowej Rady Badań Morza. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Rybackiego. Jego dorobek obejmuje 179 oryginalnych opracowań, 5 książek i 128 artykułów popularnonaukowych oraz liczne opinie i recenzje. W uznaniu zasług został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami: Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Złotą Odznaką PZW i Medalem Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza.

W życiu prywatnym był zapalonym podróżnikiem, poszukującym ciekawych tras, bliższych i dalszych, czego przykładem było w latach 60-tych przeprowadzenie jachtu z Gdyni Wisłą Nogatem na Zalew Wiślany (Fot. 3), indywidualne wyprawy do USA i Nowej Zelandii, czy też zorganizowanie dla kolegów wycieczki do Ziemi Świętej (Fot. 4 i 5).

Profesor Bartel produkował oryginalne i wyśmienite nalewki (Fot. 6) , które brawurowo licytował, na cele charytatywne, na dorocznych konferencjach hodowców ryb łososiowatych (Fot. 7). Ponieważ był człowiekiem skromnym i dowcipnym, pozwalało to Jego kolegom głosić Jego chwałę, publikując, tu i ówdzie, specyficzne Jego zdjęcia (Fot. 8 i 9).

Straciliśmy Człowieka spełnionego, naukowca silnie związanego z praktyką, powszechnie lubianego i szanowanego, za Jego efektywną pracowitość, życzliwość i ogromne poczucie humoru. Takim pozostanie w naszej pamięci.

 

Krzysztof Goryczko

Bogusław Zdanowski

 

Fot. 1. Znakowanie smoltów troci.

Fot. 2. Połowy kontrolne na Redzie.

Fot. 3. Ryszard Bartel z żoną Haliną i załogantem w Tolkmicku.

Fot. 4. Nad jeziorem Tyberiadzkim.

Fot. 5. Przewodnik po Ziemi Świętej.

Fot. 6. Nalewka.

Fot. 7. Licytacja.

Fot. 8. „Bartel Wielki”.

Fot. 9. Bartel na „Prezydenta”.

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.