W Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

Trzydzieści siedem  wystaw

Jak powstała Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM? W kilkuosobowej grupie jechaliśmy do Cieszyna na zebranie Klubu Regionalnego Absolwentów UWM „Ziemia Cieszyńska” Do prof. zw. dr. hab Andrzeja Farugi zadzwoniła dr. inż. Eryka Białłowicz, prezes Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Kresowiacy” z prośba  wypożyczenie dla kogoś kilku antyram z wystawy w Klubie Absolwenta ARTON.  Zgoda oznaczałaby częściowy demontaż ekspozycji. Nie wyraził na to zgody dr inż. Bolesław Pilarek prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego, która zorganizowała tę wystawę. Powiedział, że Fundacja kupi antyramy, jeśli Stowarzyszenie  założy własną galerię.  Zadania tego podjęła się i z powodzeniem zrealizowała mgr inż. Maria Bentkowska.

W Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej, w okresie od września 2015 r. do marca 2020 r. odbyło się  37 wystaw, na których swoje prace plastyczne prezentowały następujące osoby: Kazimierz Kasprzak, Zofia Barankiewicz, Janusz Pająk, Elżbieta Walichnowska, Feliks Walichnowski, , Krystyna Alberska, Maria Bentkowska, Barbara Błaszczyk, Iza Chomicka, Alicja Dobkowska, Anna Jabłońska, Irena Jarocka, Teresa Kaszycka, Agnieszka Koplińska, Stanisława Korzeniewska, Beata Krzysztofik, Halina Mackiewicz, Ewa Mikołowska, Janina Ostrouch, Elżbieta Piskunowicz, Jadwiga Pleśniar, Marian Tyszkiewicz, Antonina Szulc, Danuta Szafram-Sobol, Janina Zalewska, Jagoda Zielińska, Anna Bętkowska, Wioleta Bojarska, Barbara Grużewska, Bożena Wiśniewska, Adriana Wysocka, Michalina Betlewicz, Artur Rudaś, Elżbieta Zaniewska, Romana Triebling, Paula Ciebień, Magdalena Muczyńska, Marta Bulik, Justyna Sołowiej, Marzena Baniel, Bożenna Koper, Elżbieta Szafranko, Jacek Sztorc, Agnieszka Kurlenda, Teresa Dziedzic, Marta Derbin, Olimpia Matusiewicz, Ewa Ogrodnik, Katsiaryna Polonnikava, Ryszard Piesak, Aleksandra Pienkosz, Katarzyna Sikorska, Klaudia Szydłowska, Marek Hasso-Agopsowicz, Krzysztof Tanajewski, Justyna Kaszuba, Piotr Rabczun, Hanna Smółkowska, Karolina Wnęta, Barbara Maciuk, Amanda Bałdyga, Magdalena Boduszek, Kinga Bugajewska, Anna Czaplińska, Weronika Drajer, Anna Graczyk, Wiktoria Florczak, Weronika Jeziorek, Zuzanna Nowak, Anna Nowik, Jan Karbowski, Aleksandra Kisielewicz, Kinga Kruszewska, Katarzyna Słabińska, Anna Stepnowska, Natalia Śliwińska, Agata Topolewska, Anna Wiktorzak, Helena Wiszniewska, Krystyna Giedrys, Maria Kreps-Gradowska, Alicja Kryska, Ewa Bednarska, Justyna Juszkiewicz, Elżbieta Pilipiuk, Dariusz Brzóska, Dorota Czaplicka, Tadeusz Rawa, Teresa Kosman, Józefina Andrzejewska, Anna Arciszewska, Regina Bałon, Urszula Czernikiewicz, Wanda Drzewiecka, Mariola Hegier, Jolanta Jabłońska, Jolanta Jasiulewicz, Bożena Keczmerska, Hanna Król, Joanna Kitkowska, Krystyna Kucewicz, Beata Kudła, Halina Kukuć, Regina Lemiszewska, Krystyna Leszczyńska, Agnieszka Małż, Iwona Małż-Deptuła, Alicja Miazga, Agnieszka Nakonieczna, Maria Oryńczak, Bożena Sobierajska, Magdalena Spiczak-Brzezińska, Teresa Swinarska, Maria Szaflicka, Joanna Wilińska-Lis, Jadwiga Żemło, Wiesława Barańska, Andrzej Lubecki, Joanna Bentkowska–Hlebowicz, Maria Bentkowska, Paweł Hlebowicz, Anna Masiuk, Maja Sher, Maciej Więcierzewski, Wiktoria Rółkowska, Bartłomiej Harna, Sawana Dobiecka, Mateusz Ustyjańczuk, Julia Horabik, Oliwia Jaworska, Klaudia Kwiecińska i Gabriela Jasik,. Agnieszka Kurlenda, Elżbieta  Suchowiecka, Henryk Cirut. ( nazwiska wymieniano chronologicznie, pogrubioną czcionką wyróżniono autorów wystaw indywidualnych).

Jak już wspomniałyśmy, w okresie od 2015 r. do 2020 r. odbyło się 37 wystaw zarówno indywidualnych i zbiorowych (w 2015 r.-1, 2016 r.- 8, 2017 r.- 7, 2018 r. – 8, 2019 r. – 10, 2020 r.-3). Pokazywano na nich malarstwo, rysunek, haft artystyczny, batik, fotografię i rzeźbę. Wystawiającymi artystami byli absolwenci UWM, także z Wydziału Sztuki, i dawnych olsztyńskich uczelni, które weszły w skład olsztyńskiego uniwersytetu, obecni pracownicy UWM,  goście, studenci, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, emeryci. Razem 133 osoby pokazały swoje dzieła, czasem niejednokrotnie, ciesząc się z możliwości ich prezentacji w murach uczelni – Uniwersytetu Warmiński- Mazurskiego w Olsztynie w ciągu pięciu lat działalności.

Pierwszym wystawiającym był Kazimierz Kasprzak, znany dziennikarz lubelski, fotografik i obieżyświat, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej, który przy okazji zjazdu absolwentów świętujących 50-lecie ukończenia studiów (rocznik 1965 r.),  pokazał swoje prace fotograficzne  na wystawie pt. „7 cudów świata”, Najstarszym natomiast był dr Feliks Walichnowski dziewięćdziesięcioletni nestor dziennikarstwa olsztyńskiego, socjolog, pisarz, poeta, wykładowca olsztyńskich uczelni. Pokazał (teksty), wraz z żoną Elżbietą (fotografia) wystawy edukacyjne, poruszające rozmaite polskie problemy ekologiczne, społeczne i  historyczne. Były to wystawy „Nad Bałtykiem”, „Utopce I”(2018 r.)  i „Utopce II”  (2019 r.).   Te dwie ostatnie wspólnie z paniami dr Dorotą Czaplicką (malarstwo) i Martą Bulik (malarstwo i rzeźba). Najmłodszym uczestnikiem był dziesięcioletni Paweł Hlebowicz, uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej i szkoły muzycznej oraz „student” Uniwersytetu Dzieci przy UWM. Na wystawie pt. „Trzy pokolenia”(2019 r.), pokazał prace malarskie i fotografię. Towarzyszyły mu dwie ekspozycje: malarstwa marynistycznego dr Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz oraz malarstwa Marii Bentkowskiej.

Inne wystawy malarstwa to dwie wystawy pt. „Portrety I i II” dr Teresy Kosman i prof. dr hab. Tadeusza Rawy w 2019 r., „Malarstwo” Wiesławy Barańskiej w 2019 r.), „Samochody i architektura” Krzysztofa Tanajewskiego (2018 r.), „Mój kraj, moja ojczyzna” Elżbiety Pilipiuk, „Kolory dzieciństwa” i „Malarstwo” Agnieszki Kurlendy (2017 r. i 2020 r.), „Człowiek w ciele” Marty Bulik (2016 r.), „Collage” Justyny Sołowiej (2016 r.).

Fotografię artystyczną pokazano na następujących wystawach: „Olsztyn wczoraj i dziś” Zofii Barankiewicz (2016 r.), „Innowacje uniwersyteckie” Janusza Pająka, „Nasze fascynacje” Bożeny Koper, Marzeny Baniel i Elżbiety Szafranko (2016 r.), „Warmińskie krajobrazy” Jacka Sztorca (2017 r.), „Zabytki i galerie Meksyku” Marka Hasso-Agopsowicza (2017 r.), „Włoskie klimaty”  Bożenny Koper (2018 r.), „Santorini” Ewy Bednarskiej (2018 r.), -„ Tatry” – fotograficzna wystawa autorstwa mgr Dariusza Brzóski,  „Świat we fraktalach”  dr Andrzeja Lubeckiego (obie w 2019 r.) i ostatnia „Tryptyk warmiński. Geoformy. Hydroformy. Dendroformy”, „Malarstwo warmińskiego lasu” dr. Henryka Ciruta (2020 r.). Niestety, ta ostatnia, marcowa wystawa dr. Henryka Ciruta była dostępna do oglądania jedynie trzy dni, ponieważ rozpoczął się okres światowej pandemii z powodu koronawirusa szerzącego się w Polsce. Biblioteka Uniwersytecka została zamknięta do odwołania. Oczywiście kolejne planowane na ten rok wystawy zostały również zawieszone.

Wracając do tematu, czyli tego co się odbyło w galerii, bardzo ciekawą okazała się lutowa wystawa batików „ Z rodzinnego albumu” Elżbiety Suchowieckiej (2020 r.) i wystawa haftu krzyżykowego „Obrazy malowane igłą” Teresy Dziedzic (2017 r.).

Wzruszające były ekspozycje  zbiorowe członków olsztyńskich grup plastycznych jak grupa „To My” z UTW, pracującej pod kierunkiem prof. Tadeusza Brzeskiego i grupa malarska ”Paleta” z GOK-u w Dywitach, pracująca pod opieką mgr sztuki Joanny Kitkowskiej. Ekspozycje nosiły tytuły: w” „ Malarstwo grupy To My”, (2016 r.), „Studium kopii wielkich mistrzów”(2017 r.), „Cisza krajobrazu”, „Sztuka japońska” (2018 r.) i „ Łączy nas pasja” (2019 r.) W obu grupach są absolwenci olsztyńskich uczelni. Natomiast wśród artystów prezentujących wystawy indywidualne są także członkowie grupy plastycznej Artystyczna Rezerwa Twórcza A*R*T,  byłych i obecnych pracowników UWM, której prezesem jest prof. dr hab. Antoni Jarczyk.

Grupowe były też wystawy studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,  np. międzysemestralna ekspozycja pt.„Rozmaitości” w 2016 r. oraz poplenerowa pt.  „Frombork- malarskie impresje” w roku 2017r ., pod kierunkiem dr Joanny Bentkowkiej-Hlebowicz. W 2018 r. pokazano poplenerową wystawę  „Bisztynek” pod  kierunkiem dr hab. Renaty Zimnickiej-Prabuckiej prof. UWM, dr hab. Wioletty Jaskólskiej, prof. UWM i dr Joanny Bentkowkiej-Hlebowicz oraz wystawę „Pracownia malarstwa 17” pod kier. dr hab. Renaty Zimnickiej-Prabuckiej. Natomiast w 2019 r. można było zobaczyć    wystawę rysunku studentów III roku pracowni dr Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz pt. „Pomieszane”, oraz w grudniu, w klubie uczelnianym Baccalarium   wystawę poplenerową malarstwa pt. „Bisztynek”, pod kierunkiem oprócz   w/w  pań także dr hab. Andrzeja  Popiela. Uważamy, że wystawy studenckie przyczyniały się do wzajemnej integracji studentów Wydziału Sztuki UWM, mieszczącego się w innej dzielnicy Olsztyna z kortowską bracią studencką z pozostałych wydziałów uczelni.

Wernisaże towarzyszące wystawom gromadziły wiele osób, zarówno władze Biblioteki Uniwersyteckiej, uczelni (był JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, prorektor prof. dr hab. Tadeusz Rawa, były dwukrotny rektor Akademii  Morskiej w Gdyni prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, inni  profesorowie, doktorzy  i prezesi klubów SA UWM, bliscy,  przyjaciele i rodziny artystów. Często zdarzało się że goście wernisaży pojawiali się w murach pięknej Biblioteki Uniwersyteckiej po raz pierwszy a wpisy komentujące kolejne  ekspozycje w księgach pamiątkowych wystaw pozostaną miłą pamiątką.

Przygotowanie ekspozycji wiąże się z zaprojektowaniem plakatów, zaproszeń i  rozesłanie ich gościom. Aranżacja i zawieszanie prac plastycznych jest często kłopotliwe, ale zawsze szczęście organizatorom  sprzyjało. Dyrekcja Biblioteki jest dla naszej inicjatywy bardzo łaskawa, zawsze obecna i aktywna na wernisażach. Wszystkie kłopoty i trudy wynagradza organizatorom  serdeczna radość i wdzięczność wystawiających swe prace artystów.

Przy okazji tego podsumowania pracy Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM serdecznie dziękujemy dr inż. Scholastyce Baran, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej i Jej współpracownikom za życzliwość i gościnność. Dziękujemy też inicjatorom i patronom całego projektu: doktorowi Bolesławowi Pilarkowi – obecnemu prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów UWM i śp. Profesorowi Andrzejowi Farudze, ówczesnemu prezesowi tegoż Stowarzyszenia a także pani mgr Agnieszce Szulich z Fundacji im. M. Oczapowskiego za wszelką pomoc oraz dr Eryce Białłowicz – prezes Klubu Regionalnego „Kresowiacy” i dr Leonowi Szelągowi – prezesowi Klubu Regionalnego „Warmia” oraz mgr. Bogusławowi Wożniakowi, kierownikowi Klubu „Baccalarium”za współpracę.

Mamy nadzieję, że wystawy absolwenckie w Bibliotece Uniwersyteckiej przyczyniały się nie tylko do integracji środowiska, propagowania sztuki, ale w ogóle Uczelni i oczywiście Stowarzyszenia Absolwentów i Fundacji im. M. Oczapowskiego.

 

Mgr inż. Maria Bentkowska, dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz,

organizatorki i kuratorki Galerii Stowarzyszenia Absolwentów

UWM w Olsztynie

Komentarze nie są dozwolone.