Otwarte posiedzenie zarządu Klubu Rybaków

Zarząd Klubu Rybaka przy SA UWM spotkał się 22 lipca br. z grupą absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, zwłaszcza b. Wydziału Rybackiego oraz jego sympatykami. Wspominano zmarłych absolwentów, b. pracowników Wydziału Rybackiego i IRS: prof. Ryszarda Bartla i dr Zofię Marciak. Omawiano m.in. treść najnowszego wydania czasopisma „5 plus X” oraz najnowszą książkę wydawnictwa Retman, poświęconą historii rybactwa jeziorowego na Mazurach i zawarte w niej refleksje absolwentów rybactwa WSR/ART/UWM.

W spotkaniu, oprócz członków zarządu Klubu Rybaka (Beata Świerzowska, Janusz Guziur, Jerzy Pantak) uczestniczyli: Jan Stafiniak, b. dyrektor PGRyb. Olsztyn i wieloletni działacz stowarzyszeń rybackich, Lech Kotowicz (z małżonką Krystyną), b. dyrektor wielu zakładów rybackich (ostatnio PGRyb. w Swaderkach, ponadto członek organizacji rybackich), dr Janusz Zamojski, absolwent i b. pracownik Wydziału, inż. Stanisław Kurek, b. pracownik IRS, mgr Janusz Adamus (absolwent Wydz. Zootechnicznego z lat 60.) oraz zaprzyjaźnieni emerytowani profesorowie ART/UWM: Krystyna Skibniewska i Józef Szarek.

***

Profesor dr hab. Ryszard Walenty Bartel (ur. 1934 r.) zmarł 12 lipca 2020 roku. Był wybitnym znawcą hodowli ryb łososiowatych (łososi, troci i pstrągów), efektywności zarybiania oraz udrażniania ich tras wędrówek.

Studia na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie ukończył w 1956 roku. Do 1959 roku pracował na Wydziale, a następnie został pracownikiem Instytutu Rybactwa Śródlądowego – kierownikiem Pracowni Rybactwa Rzecznego w Gdańsku. Później był jednocześnie wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim, starszym projektantem w Biurze Projektów Wodnych i Melioracji w Gdańsku oraz w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. W latach 1981-1983 kierował badaniami rybackimi w Iraku.

Był członkiem licznych organizacji krajowych i zagranicznych. Działał też społecznie jako radny Miasta Gdańska, członek Sejmiku Województwa Gdańskiego i członek Polskiego Towarzystwa Rybackiego. W latach 1985-1995 był przewodniczącym Sekcji Rybackiej przy Zarządzie Głównym SITR.

Opublikował 179 oryginalnych opracowań, 5 książek (współautorstwo), liczne artykuły w broszurach oraz 128 artykułów popularnonaukowych. Uczestniczył w opracowaniu m. in. podręczników: „Ryby słodkowodne Polski”, „Rybactwo śródlądowe”, „Atlantieski losos”.  Wypromował 5 doktorów. Posiadał liczne odznaczenia państwowe i branżowe. Pochowano Go 17 lipca na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku-Wrzeszczu.

Dr Zofia Marciak zmarła 9 lipca 2020 roku, pochowano ją 22 lipca na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Jako ichtiolog i pracownik IRS specjalizowała się w biologii koregonidów, zwłaszcza sielawy.

***

Uczestnicy spotkania ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali wspomnień praktyków rybactwa, L. Kotowicza i J. Stafiniaka, których opinie trafiły na łamy książki  pt. „MAZURY – na jeziorach i w kuchni”, autorstwa Waldemara Mierzwy i Mirosława Gworka.

Ponieważ nie były to jedyne publikowane tam wypowiedzi absolwentów kortowskiej uczelni, dyskutanci uznali, że warto propagować tę książkę nie tylko wśród znawców tematu. Bo być może wkrótce mazurskie jeziorowe ryby przejdą do historii.

Jerzy Pantak

 


 

Komentarze nie są dozwolone.