Pamięci dr inż. Alojzego Wojtasa

W dniu 7 lipca 2020 r. zmarł nagle dr inż. Alojzy Wojtas, z którym do niedawna razem pracowaliśmy. Miejscem jego pracy była Katedra Chemii Środowiska,  funkcjonująca na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Doktor Alojzy miał wyjątkową cechę przyciągania do siebie – dotyczyło to zarówno studentów, jak i pracowników. Efektem tego było kilka prac zespołowych. Wyrazem nowej koncepcji była jego praca doktorska, o której często wspominał recenzent – profesor Ignacy Dechnik z Lublina.

Doktor Alojzy był przykładem koleżeńskości i nowych poszukiwań w nauce i dydaktyce. Świętej pamięci Alojzy miał duże wyczucie do nowych przedmiotów wykorzystywanych z uznaniem w dydaktyce. Doktor Alojzy zorganizował w naszej Katedrze – Chemii Środowiska silne Koło  Naukowe, które było oblegane  przez studentów.

Drogi Alku, bo tak na co dzień zwracaliśmy się do świętej pamięci doktora Alojzego, jesteśmy Ci za Twoją działalność bardzo wdzięczni. Byłeś ostoją dla wszystkich potrzebujących pomocy – dla studentów i pracowników.

Pogrzeb odbył się 11.07.2020r. (w sobotę) w Olsztynie, na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej. W pożegnaniu głos zabrali: dziekan Wydziału – prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, syn – Andrzej Wojtas i przedstawiciel studentów – dr inż. Robert Cabaj.

Żonie, Siostrze z Rodziną, Synowi i Synowej, Wnuczkom oraz całej Rodzinie pragnę przekazać wyrazy serdecznego współczucia.

Zdzisław Ciećko

Komentarze nie są dozwolone.