Oddaję się cały tej naszej ukochanej Alma Mater

Profesor Jerzy Przyborowski nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W czerwcowych wyborach (10.06.2020) rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego współzawodniczyło dwóch kandydatów prof. dr hab. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, dotychczasowy prorektor. Nowym JM Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, na którego głos oddało 90 elektorów spośród 107 głosujących (ważnych było 105 głosów). Nowy JM Rektor zastąpi prof. dr. Ryszarda Góreckiego, który kierował uczelnią 16 lat (najdłużej w kraju). W czasie ostatnich dwóch kadencji prof. dr hab. Jerzy Przyborowski był prorektorem, a w ostatniej także I zastępcą rektora.

Po ogłoszeniu wyników wyborów gratulacjom nie było końca. Jako pierwszy złożył je profesor Krzysztof Młynarczyk, przewodniczący kolegium elektorskiego, który między innymi powiedział, że wynik głosowania nie pozostawił wątpliwości co do tego, kogo wspólnota akademicka widziała w roli następcy profesora Ryszarda Góreckiego. Do gratulacji dołączył urzędujący JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, który po ośmioletniej współpracy z prorektorem Jerzym Przyborowskim zarekomendował go na swojego następcę.Również kontrkandydat profesor Jarosław Dobkowski złożył nowemu JM Rektorowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

Nowy JM Rektor UWM podziękował za zaufanie i zapewnił między innymi, że zrobi wszystko co w jego mocy, aby nie zawieść wyborców i kortowskiego środowiska akademickiego. Podziękował także kontrkandydatowi za to, że podczas kampanii potrafili mówić o tym co najważniejsze dla całej społeczności akademickiej oraz obecnemu JM Rektorowi proferorowi Ryszardowi Góreckiemu i ciepło wspomniał o zmarłym prorektorze profesorze Grzegorzu Białuńskim.

- Oddaję się cały tej naszej ukochanej Alma Mater – powiedział JM Rektor profesor Jerzy Przyborowski. Z radością i pokorą patrzę w przyszłość. W programie założyłem, że chciałbym wprowadzić system zarządzania przez partycypację. Bardzo zależy mi na tym, żeby cała społeczność akademicka budowała przyszłość Uniwersytetu. Ten wynik, który dzisiaj uzyskałem, świadczy o tym, że są chętni do podjęcia tego zaproszenia, jakie do nich wystosowałem. Liczę na to, że tak będzie przez następne cztery lata…

W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzedzających go uczelni serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy dużo zdrowia oraz dalszego dynamicznego rozwoju Uniwersytetu.


Niżej zamieszczamy program wyborczy profesora Jerzego Przyborowskiego, nowego JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Komentarze nie są dozwolone.