Bardzo dobrze służą integracji absolwentów

Ze względu na pandemię spowodowaną koronawirusem i brak możliwości przeprowadzenia zebrania w trybie on-line, ocenę ubiegłorocznej działalności wypracowaliśmy na podstawie dokumentów i w trakcie telefonicznych konsultacji przeprowadzonych w dniach 24 – 27 marca 2020 r. Rozmowy przeprowadziłem zarówno z członkami Rady jak i Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że w ubiegłym roku Fundacja osiągnęła korzystniejsze wskaźniki działalności niż w latach poprzednich i udzieliliśmy absolutorium obecnemu Zarządowi Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie: Bolesław Pilarek, prezes, Jan Kopytowski, wiceprezes i Zbigniew Swirz, członek oraz Agnieszka Szulich, księgowa i organizatorka zjazdów.

W tej publikacji jednak skupię się na merytorycznej działalności Fundacji im. M. Oczapowskiego, która jest unikatową w skali kraju. Fundacją kieruje trzyosobowy społeczny zarząd, który zatrudnia księgową-organizatora zjazdów na pełnym etacie oraz redaktora na ½ etatu. Podstawową działalnością integrującą prawie od 30 lat absolwentów wszystkich roczników i wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (nie tylko członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM) jest organizacja okolicznościowych zjazdów roczników studiów. Do tej pory zorganizowano prawie 400 zjazdów. Nasze zjazdy otrzymały od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego dr Gustawa Marka Brzezina Certyfikat i prawo do korzystania ze znaku „WARMIA MAZURY PRODUKT”.

Okazało się jednak, że nie we wszystkich zjazdach (organizowanych jest od kilkunastu do 20 rocznie) mogą uczestniczyć przedstawiciele władz uczelni, a ponadto nie we wszystkich uczestniczy znaczna liczba osób. Z tego względu przed 10 laty postanowiono zmodyfikować formułę części zjazdów i oprócz indywidualnych organizować we wrześniu zjazd grupowy, żeby zapewnić władzom Uniwersytetu i Stowarzyszenia Absolwentów możliwość spotkań i zaprezentowania swojej działalności większej liczbie absolwentów. Program wzbogacono o krótki występ artystyczny jednego z uniwersyteckich zespołów i złożenie wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą zmarłych absolwentów i pracowników Uniwersytetu oraz poprzedzających go uczelni. Natomiast w godzinach wieczornych odbywa się w Bal Absolwenta w Klubie Absolwenta „ ARTON”. Temu zjazdowi absolwentów kilku roczników studiów oraz zgłaszających się indywidualnie nadano nazwę „Święta Absolwenta”.

Zjazdy najczęściej odbywają się w Auli im. Profesora Mieczysława Kotera, ponieważ w niej prawie od początku istnienia uczelni odbywają się wykłady, a ponadto we wcześniejszych latach w godzinach wieczornych sala funkcjonowała jako „Kino Student”. Ponadto na parterze zlokalizowano Bibliotekę. Budynek więc od początku pełnił funkcję kortowskiego ośrodka kultury. Jest to więc dla absolwentów kortowskiej uczelni obiekt o symbolicznym czy też sentymentalnym znaczeniu.

Ostatnio zgłoszono projekt przeniesienia Święta Absolwenta pod duży namiot, gdzie podczas uroczystości będzie sprzedawane piwo. Prezes zaprotestował, gdyż zgłosiła go osoba, która nie zorganizowała żadnego zjazdu, a więc nie zna potrzeb zjazdowiczów, wśród których są rektorzy, ministrowie, wojewodowie, marszałkowie itd.

Fundacja ma marszałkowski Certyfikat i nie zamierza galowych zjazdów przekształcać w piwne pikniki, gdyż nie może dopuścić do sytuacji, żeby jakiś zaproszony gość lub absolwent o dużym dorobku zawodowym czy też politycznym na galowej uroczystości w poważnym Uniwersytecie przemawiał, gdy słuchacze będą popijać piwo.

Bardzo przepraszam, ale absolwenci mający już określoną pozycję przyjeżdżają na zjazdy, żeby się spotkać, powspominać studenckie czasy, posłuchać Pana Rektora i Pana Dziekana swojego Wydziału oraz odwiedzić

„stare kąty”, a nie na piwo. Zresztą kufelek piwa jest im proponowany pierwszego dnia zjazdu przy ognisku.

Bardzo proszę o opinie o tym pomyśle.

Jedno ze spotkań członków Rady i Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Od prawej: prof. dr hab. Tadeusz Rawa (członek Rady Fundacji), prof. dr hab. Józef Tworkowski (RF), prof. dr hab. Zdzisław Ciećko (przewodniczący Rady Fundacji), dr inż. Bolesław Pilarek(prezes Zarządu), mgr inż. Władysław Płoski( RF), mgr inż. Zbigniew Swirz (ZF), prof. dr hab., Henryk Lelusz, prof. UWM ( RF), dr inż. Leon Szeląg ( RF) i mgr inż. Wojciech Wacewicz (wiceprzewodniczący RF). Na zdjęciu nie ma prof. dr hab. Jana Kopytowskiego, wiceprezesa Zarządu.

 

Drugim kierunkiem integrującym absolwentów jest działalność wydawnicza. Fundacja im. M. Oczapowskiego wydaje (i kolportuje): „5 plus X”, czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prowadzi stronę internetową oraz wydaje wspomnieniowe książki.

Ponadto Fundacja zapewniła Stowarzyszeniu siedzibę, ponosi koszty jej utrzymania, prowadzi biuro i obsługę księgowości. Pomaga także licznym klubom Stowarzyszenia Absolwentów.

Uważam, że zarząd i pracownicy Fundacji im. M. Oczapowskiego wzorowo wywiązują się ze swoich obowiązków i dobrze służą sprawie integracji licznej rzeszy  absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzedzających go uczelni. Serdecznie gratuluję.

 

Przewodniczący Rady Fundacji

Zdzisław Ciećko

Komentarze nie są dozwolone.