Kortowska zootechnika – najlepsza w Polsce

 Wyróżniająca. Taką ocenę postawiła Państwowa Komisja Akredytacyjna kierunkowi zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. To najlepszy kierunek zootechniczny w Polsce -  wielkie osiągnięcie wydziału i naszego uniwersytetu.

 

Na tę ocenę wszyscy na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt czekali z nadzieją i niepokojem. Kontrole PKA – niezależnej instytucji złożonej z samych ekspertów są bowiem zawsze bardzo dokładne i wnikliwe, a przez to stresujące. Ich oczom nic się nie ukryje.

W piątek 7 października do rektora UWM nadeszła wreszcie oczekiwana ocena.

„Kształcenie na kierunku zootechnika w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jest prowadzone od 60 lat, ma utrwaloną pozycję i wyrazisty profil, ukształtowane przez nauczycieli akademickich Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, którzy dobrze identyfikują potrzeby kształcenia kadry” – czytamy w uzasadnieniu oceny.

Proces dydaktyczny w ocenie PKA jest dobrze organizowany i realizowany w bardzo dobrych warunkach materialnych, przez kompetentnych nauczycieli akademickich oraz na wysokim poziomie merytoryczno-metodycznym. Zwraca uwagę znaczna liczba podręczników akademickich, skryptów, przewodników i materiałów do ćwiczeń opracowanych przez nauczycieli zootechniki. Dbałość o wysoką jakość kształcenia przejawia się m.in. w odsiewie studentów, ale także w niezwykle starannym i dobrze funkcjonującym Wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia. Efektem jego skuteczności jak też całego procesu kształcenia jest łatwe uzyskiwanie zatrudnienia w zawodzie przez absolwentów.

PKA podkreśliła, że na wydziale działa jedyny w Polsce bank genów DNA buhajów, że pracownicy wydziału realizują wiele ważnych grantów naukowych, że wiele publikują w czasopismach naukowych oraz, że aktywnie pracuje tu wiele studenckich kół naukowych. Eksperci komisji docenili bardzo dobrą bazę dydaktyczna wydziału oraz jego zaplecze dydaktyczno badawcze, czyli m.in. fermę drobiu w Bałdach, laboratorium opasu bydła w Bałcynach, fermę kóz i owiec oraz ośrodek jeździecki. Okazuje się, że przyjrzeli się naszej Bibliotece Uniwersyteckiej i jej zasobom, pod kątem użyteczności dla zootechników. Mieli także czas bliżej przyjrzeć się Kortowu, o którym napisali: „unikalny w skali kraju kampus stwarza studentom bardzo dobre warunki socjalno-bytowe i kulturalno-rozrywkowe”. Licząca aż 4 strony maszynopisu ocena pełna jest przymiotnika dobry w różnych przypadkach. Kończy zaś ją pouczenie, że uczelnia niezadowolona z oceny może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy będziemy się odwoływać?

- Raczej nie – śmieje się prof. Józef Górniewicz, rektor UWM. – To wielkie osiągnięcie. W Polsce jest 9 wydziałów kształcących na kierunku zootechnika. Wszystkie były oceniane, ale tylko nasza otrzymała ocenę wyróżniającą. PKA oceniła już 45 naszych kierunków kształcenia. Wszystkie pozytywnie, ale ocenę wyróżniająca nasza zootechnika zdobyła jako pierwsza na UWM i jako pierwsza zootechnika oceniana przez PKA – cieszy się rektor.

Znaleźliśmy się w doborowym towarzystwie. PKA wystawiła dotąd ok. 80 ocen wyróżniających. Wśród ocenianych powtarzają się nazwy uniwersytetów z czuba listy rankingowej polskich uczelni sporządzonej przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”. W tym prestiżowym gronie znalazł się także UWM.

Kortowska bioinżynieria zwierząt w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zaliczana do I kategorii w zakresie działalności naukowej uznawana za najlepszy wydział bioinżynieryjny w Polsce.

lek

Komentarze nie są dozwolone.