Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy

W nowej rzeczywistości zdobyliśmy się na dwa pomniki. Jeden stanął na Placu Konsulatu Polskiego – Kolumna Orła Białego. Drugi na Placu Solidarności zwany pomnikiem Wolności Ojczyzny. Przy Placu Konsulatu Polskiego mamy jeszcze jeden pomnik zwany pomnikiem Wierności Ojczyzny – to Dom Polski, ponieważ Dom Polski i Plac Konsulatu z Kolumną Orła Białego łączy w jedno wspólnotę narodowych dziejów. Gdy każdego listopada obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, składamy wieńce i wiązanki kwiatów zapalmy znicze nie tylko przed pomnikiem Wolności Ojczyzny ale oddajmy hołd tym, którzy tą niepodległość nam przywrócili w 1918 r. (Dom Polski i Plac Konsulatu Polskiego). Wszakże tam zawierała się cząstka naszej niepodległości.

Pierwszymi Polakami osiedleńcami w Olsztynie byli kolejarze. Obchodzimy rok rocznie uroczystości ich przyjazdu. Uroczystościom patronuje Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów PKP w Polsce Michał Kwiatkowski. W skład Komitet organizacyjnego wchodzą także członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Janusz Lorenz, Jan Tywończuk i Leon Szeląg oraz dr Feliks Walichnowski, były kolejarz Warszawy.

Zapraszamy studentów UWM, członków zrzeszeń i kół patriotycznych do złożenia wiązanek przez tablicą wmurowaną na domu przy ulicy Zientary – Malewskiej.19 lutego będziemy tam czcili 75 rocznicę przyjazdu pierwszych obywateli naszego miasta.

 

Komentarze nie są dozwolone.