Wielce Szanowni Państwo Dziekani, Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych,

Po kilku latach przerwy Olsztyńskie Forum Naukowe wznawia konkurs o Nagrodę Naukową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W związku z powyższym przesyłam Państwu Regulamin konkursu wraz z załącznikami z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród pracowników Państwa Jednostek Organizacyjnych. Kompletne wnioski należy składać (w tym roku wyjątkowo) do 31 stycznia 2020 roku w wersji elektronicznej  na adres e-mailowy: koncicki@uwm.edu.pl i w formie papierowej na adres: Andrzej Koncicki Katedra Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 13, p. 14, 10-716 Olsztyn.

zał._1._Wniosek idywidualny-1

zał._2._Wniosek zespołowy

Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Warmińsk–

Komentarze nie są dozwolone.