Kolejna wieczornica poetycka

6. grudnia 2019 r. w Klubie Baccalarium (w Kortowie) odbyła się kolejna Wieczornica Poetycka, już 5, w okresie 2-letniego istnienia Klubu Miłośników Poezji. Liczną grupę przybyłych na wieczornicę przywitał, bardzo serdecznie, prowadzący profesor Leszek Jan Rogalski, przewodniczący Klubu Miłośników Poezji przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM w Olsztynie. Obecnością swoją zaszczycili między innymi: mgr Andrzej Cieślak – prezes Związku Literatów Polskich, profesor Zdzisław Ciećko – przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i jednocześnie prezes Klubu „Ziemia Świętokrzyska”, dr Leon Szeląg – prezes Klubu „ Ziemia Warmińska” i mgr Maria Bentkowska – kierownik Wydziału Kultury w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz inni.

Swoje utwory prezentowali: Danuta Bobrzecka, Joanna Haraźna, Andrzej Lubecki, Tadeusz Rawa, Leszek Jan Rogalski, Feliks Walichnowski oraz Janusz Bieńkowski, który grając na gitarze, śpiewał swoje wiersze solo i w duecie  z Magdaleną Łowkiel – wokalistką i kierowniczką Saloniku Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Grupę barczewskich poetów, na czele z jej kierowniczką Magdaleną Łowkiel reprezentowały osoby: Katarzyna Suraj. Danuta Łowkiel, Józef Głowiński, Jan Zieliński i Bolesław Pączyński.

Zaprezentowano 28 wierszy w formie mówionej i kilka w formie śpiewanej z podkładem muzycznym. Prezentowane utwory przyjmowane były oklaskami, a śpiewane dodatkowo z akcentem owacyjnym. Na zakończenie poeci z Barczewa zostali obdarowani tomikami wierszy poetów z klubu olsztyńskiego.

Trzeba dodać, że nawiązana została również współpraca grupą poetycką z Ostródy. Niemal każda wieczornica jest wzbogacona obrazami Marty Bulik i Doroty Czaplickiej oraz fotografiami Elżbiety i Feliksa Walichnowskich.

 

Leszek Jan Rogalski

Fot. Andrzej Adamowicz

 

 

 

 

 


Komentarze nie są dozwolone.