Klub Rybaków rośnie w siłę

W olsztyńskiej kawiarni „Staromiejska” 17 sierpnia 2019 roku absolwenci byłego Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie oraz jego kontynuatorów na kortowskiej uczelni postanowili utworzyć ogólnopolski „Klub Rybaków”, działający w strukturach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Grupę inicjatywną założyło 11 osób: Jerzy Pantak (członek zwyczajny SAUWM) oraz kandydaci na członków Stowarzyszenia: Barbara Chmura (Pisz), Franciszek Szajnowski (Łódź), Teresa Urban (Elbląg) i olsztynianie: Jadwiga Bogacz, Janusz Guziur, Eugenia Murawska, Józef Libudzki, Jadwiga Rzeźnicka, Beata Świerzowska, Zofia Zinówko.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (Rozdz. IV,par.10 i 11 oraz Zasadami działania klubów regionalnych i branżowych oraz sekcji SA UWM w Olsztynie) we wrześniu powołano zarząd w składzie Janusz Guziur – wiceprezes, Jerzy Pantak – prezes i Beata Świerzowska – sekretarz. Na następnych spotkaniach w „Staromiejskiej” deklaracje złożyło pięć kolejnych osób, więc klub już w listopadzie liczył 16 członków, ale to nie koniec, bo zgłaszają się kolejni chętni.

W planach klubu są spotkania z wybitnymi praktykami rybactwa, nauczycielami akademickimi, wieczornice rozrywkowe, publikacje wspomnieniowe, organizacje zjazdów koleżeńskich oraz udział w świętach uczelni i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Nowym członkom legitymacje Stowarzyszenia wręczył prezes SA UWM dr Bolesław Pilarek (na zdjęciach).

Jerzy Pantak


  


 

Komentarze nie są dozwolone.