Jubileuszowy Dzień Absolwenta

Uroczystości obchodów XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozpoczęły się 14 września br. przed Centrum Konferencyjnym UWM. Zebranych gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki. W krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na istotę działalności Stowarzyszenia i budowanie więzi między absolwentami a uczelnią. Podkreślił, że Stowarzyszenie nie zajmuje się polityką, a skupia się na prężnej działalności na rzecz środowiska akademickiego. Następnym mówcą był dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Andrzej Szmyt, który omówił znaczenie działalności Stowarzyszenia Absolwentów UWM w trzydziestoleciu.

Tablicę upamiętniającą XX-lecie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz XXX-lecie Stowarzyszenia Absolwentów odsłonili JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM dr inż. Bolesław Pilarek.

Kolejnym punktem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą poświęconą pamięci zmarłych nauczycieli akademickich i absolwentów zainstalowaną na głazie przy Promenadzie Absolwentów. Listę zmarłych w minionym roku absolwentów i pracowników odczytał dr inż. Bolesław Pilarek. Byli na niej : – Andrzej Faruga, Wojciech Budzyński, Grzegorz Białuński, Stanisław Szumera, Eugeniusz Nowicki, Józef Chrzanowski, Tadeusz Bućko, Zbigniew Dajnowiec, Izabela Dunin- Borkowska, Paweł Gojniczek, Jan Grycko, Bogumił Karaś, Jan Kołecki, Jerzy Komar, Zbigniew Krawczyk, Andrzej Krzemiński, Aleksander Nożyński, Czesław Piaścik, Jerzy Sawicki, Barbara Skowronek, Eugeniusz Sójka, Kazimierz Skupień, Joanna Katarzyna Sosnowska, Robert Stopa, Helena Suszek- Kumosa, Maria Święcicka-Grabowska, Teresa Zaworska i Joanna Zwolińska.

Następnie JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, marszałek dr inż. Gustaw Marek Brzezin, prezes dr Bolesław Pilarek i inni uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W 50. rocznicę śmierci prof. Wiktora. Wawrzyczka przed upamiętniającą Go tablicą kwiaty złożyli: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, mgr inż. Maria Bentkowska oraz mgr inż. Adam Szlachta.

Z Promenady uczestnicy przemaszerowali do Auli im. prof. M. Kotera, gdzie odbył się uroczysty koncert Akademickiej Orkiestry Dętej UWM. pod dyrekcją Rafała Krauzego. Na sali zajęte były wszystkie miejsca. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz grupowo absolwenci następujących roczników studiów: Zootechniki – 1959, 1969, 1999; Rolniczego – 1967, 1974, 1999; Technologii Żywności – 1994 oraz Bioinżynierii Zwierząt – 2004. Indywidualnie w uroczystościach uczestniczyli także absolwenci wielu innych roczników na czele z dr. inż. Janem Wieczorkiewiczem i mgr. inż. Kazimierzem Gołębieckim, którzy ukończyli studia na Wydziale Rolniczym w roku 1957. Natomiast przed dniem jubileuszu w 2019 r. odbyły się zjazdy wydziałów: Mleczarski 1965,  Rolniczego 1969, Zootechnicznego 1979, Geodezji i Urządzeń Rolnych 1978, Rolniczy 1989, Nauki o żywności 2004 i Weterynarii 1989, a po jubileuszu zjazdy wydziału: Weterynarii 1979 i Zootechniki 1994.

Spotkanie otworzył dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który powitał gości. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki; marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr Gustaw Marek Brzezin, a w drugiej części reprezentowali go mgr inż. Zygmunt Kiersz, były dyrektor gabinetu i Jakub Klapański; Prezydenta Olsztyna reprezentowała zastępca prezydenta mgr Ewa Monika Kaliszuk; dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. dr hab. Urszula Czarnik; dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk; Honorowi Członkowie Stowarzyszenia: prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr hc, prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c., prof. dr hab. Stefan Smoczyński, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, dr inż. Zygfryd Gładkowski i mgr inż. Zdzisław Truszkowski oraz Stanisław Stęclik, sekretarz Ogólnopolskiego Pokoleń Ruchu Wiejskiego.

Prezes powitał także osoby, które nie potwierdziły swojego udziału i pozdrowił tych, którzy nie mogli uczestniczyć.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia dr inż. Bolesław Pilarek opowiedział o powstaniu i trzydziestoletniej działalności Stowarzyszenia Absolwentów i powołanej przez nie Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wystąpienie zakończył podziękowaniem JM Rektorowi prof. dr. hab. Ryszardowi Góreckiemu za konstruktywną współpracę i wręczeniem statuetki „Dębowy Wieniec”, której nazwa wywodzi się od trzech dębów pamięci posadzonych przez Stowarzyszenie i Fundację na terenie Kortowa.

Dalszej części uroczystości sprawnie przewodniczył sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM mgr inż. Jan Skamarski. Z okazji XXX-lecia uhonorowano wielu absolwentów, którzy w okresie trzydziestolecia działali w Stowarzyszeniu lub na jego rzecz.

Inicjator, członkowie Komitetu Rejestracyjnego i pierwszego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów oraz I prezes absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego otrzymali Medal XXX-lecia Stowarzyszenia. Uhonorowani zostali: prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek, posiadający legitymację Stowarzyszenia nr 1, prof. dr hab. Stefan Smoczyński, dr inż. Tadeusz Płodzień, dr inż. Jan Prusik, mgr inż. Wiesława Sztwiertnia, mgr inż. Tadeusz Matyjek, mgr inż. Roman Chojnowski, mgr inż. Kazimierz Rodek i mgr inż. Henryk Hruszka.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie” za wieloletnią organizację zjazdów absolwentów otrzymali: prof. dr hab. Wera Sądej, prof. dr hab. Anna Łapińska, prof. dr hab. Marianna Flis, prof. dr hab. Józef Tworkowski oraz mgr inż. Jan Sydor.

Statuetką Stowarzyszenia Absolwentów UWM uhonorowano Bronisławę i Sławomira Aleksiejuków – właścicieli Klubu Absolwenta „ARTON”, którzy są również absolwentami kortowskiej uczelni, za 24-letnią współpracę przy organizacji absolwenckich spotkań i wielokrotne wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia.

Za wyróżniającą się działalność na rzecz Stowarzyszenia „Dębowym Laurem Absolwenta” uhonorowano następujące Koleżanki i Kolegów: Agnieszkę Szulich – skarbnika Stowarzyszenia za organizację ponad 150 zjazdów absolwentów w ostatnich latach, Marię Bentkowską, kierownika Wydziału Kultury w zarządzie Stowarzyszenia za utworzenie i prowadzenie Artystycznej Galerii Absolwenckiej w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz zorganizowanie w niej ponad 30 wystaw, Wojciecha Miśkiewicza z redakcji Radia UWM FM za propagowanie idei Stowarzyszenia, Bolesława Bieńka, Wojciecha Sądeja, Teresę Pietraszek, Henryka Kokoszyńskiego, Danutę Pawlus i Lucjana Jędrychowskiego, za organizację wszystkich zjazdów (11) łącznie z jubileuszowym z okazji 50-lecia uzyskania dyplomu ukończenia studiów rocznika 1969 na Wydziale Technologii Żywności i Mleczarstwa ówczesnego WSR oraz prezesów Klubów Stowarzyszenia:  Ryszarda Czechowskiego (Klub. „Pomorze”), Leona Szeląga (Klub. „Ziemia Warmińska”), Zdzisława Ciećko (Klub. „Sympatycy Ziemi Świętokrzyskiej”), Erykę Białłowicz (Klub. „Kresowiacy”), Leszka Rogalskiego (Klub. „Miłośnicy Poezji”), Piotra Zgórzyńskiego (Klub. „Toruńska Droga Mleczna”), Ryszarda Pałacha (Klub. „Zootechnicy”), Ireneusza Majewskiego (Klub. „Ziemia Łomżyńska”) i Rajmunda Ronchettiego (Klub. „Ziemia Cieszyńska”).

Lucjan Jęraszewski podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych i przesłał pozdrowienia od koleżanek i kolegów ze swojego roku, którzy mieli swój zjazd dwa dni wcześniej.

Stanisław Stęclik, sekretarz Ogólnopolskiego Konwentu Pokoleń Ruchu Wiejskiego „Medalem im. Solarza” uhonorował: Stanisława Bawoła, Zbigniewa Ziejewskiego i Jana Heichela za krzewienie wiedzy rolniczej i kultury na wsi oraz Zygmunta Kiersza i Zygmunta Komara – „Odznaczeniem za zasługi dla Związku Młodzieży Wiejskiej”.

Statuetkę „Dębowego Wieńca” wcześniej przyznaną niedawno zmarłemu byłemu prezesowi Zarządu Stowarzyszenia prof. zw. dr hab. Andrzejowi Farudze z rąk prof. dr hab. Janusza Guziura odebrał syn, Jacek Faruga.

Z okazji Złotego jubileuszu pracy dziennikarskiej Złotym dyplomem wyróżniono kol. Mirosława Rogalskiego, członka zarządu Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Warmińska”.

JM Rektor prof. dr. hab. Ryszard Górecki i prezes Stowarzyszenia Absolwentów Bolesław Pilarek wręczyli absolwentom Wydziału Zootechniki z roku 1959 „Diamentowe Dyplomy” z okazji 60-tej rocznicy ukończenia studiów, a absolwentom tego samego Wydziału z roku 1969 – „Złote Dyplomy” z okazji 50-lecia ukończenia studiów. Natomiast dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. dr hab. Urszuli Czarnik – wręczyła odnowienie dyplomu ukończenia studiów.

JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki. Podziękował władzom Stowarzyszenia za wieloletnią owocną działalność na rzecz Uniwersytetu. Pogratulował prezesowi zarządu dr inż. Bolesławowi Pilarkowi pomysłów na budowanie więzi z absolwentami. Zaprosił zebranych na inaugurację roku akademickiego oraz konferencję pt. „Wpływ środowiska na zdrowie i życie człowieka”. Wspomniał o nowym kandydacie na stanowisko prorektora ds. medycznych prof. dr hab. n. med. Sergiuszu Nawrockim. Prezesowi dr. inż. Bolesławowi Pilarkowi przekazał list z gratulacjami i życzeniami. W trakcie wystąpienia JM Rektor zapowiedział, że podczas Inauguracji Roku Akademickiego wręczy statuetkę Stowarzyszeniu Absolwentów UWM.

Były rektor prof. zw. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h.c. swoje wystąpienie zaczął od słów: – Jako najstarszy, a niedawno obchodziłem 90-lecie swoich urodzin… W tym momencie wszyscy absolwenci przerwali wypowiedź profesora, uhonorowali go brawami i odśpiewali na stojąco – sto lat! Po krótkiej przerwie prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski kontynuował wypowiedź: – Chciałem wyrazić uznanie prezesowi dr Bolesławowi Pilarkowi za wielokierunkową działalność w Stowarzyszeniu Absolwentów. Jako redaktor czasopisma „5 plus X” umiejętnie łączy absolwentów wielu pokoleń z macierzystą uczelnią i naszym regionem. Za to wszystko należy mu się nasza wdzięczność. Tu na tym uroczystym naszym spotkaniu zaciera się różnica między absolwentem a nauczycielem, podczas gdy w czasie studiów ta różnica była znacznie większa.

Mgr inż. Zygmunt Kiersz w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na wyjątkowość działalności Stowarzyszenia. To jedyna tak rozbudowana struktura absolwencka, opierająca się na pracy prezydium, zarządu oraz klubów regionalnych i branżowych. Ma zarówno zasięg krajowy jak i globalny. W imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Gustawa Marka Brzezina przekazał prezesowi dr. inż. Bolesławowi Pilarkowi pamiątkowy ryngraf.

Zastępca prezydenta miasta Olsztyna mgr Ewa Monika Kaliszuk. przeczytała list z gratulacjami od prezydenta dr. inż. Piotra Grzymowicza i przekazała go prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów Bolesławowi Pilarkowi.  Następnie pani wiceprezydent wspomniała, że co prawda nie jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów, ale z dumą podkreśla, że ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną i z radością oraz sentymentem powraca do Kortowa.

Mgr inż. Kazimierz Rodek, były prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego i były skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM występując jako przedstawiciel absolwentów Wydziału Zootechnicznego, którzy 50. lat temu ukończyli studia między innymi powiedział:- panie rektorze, pani dziekan, zacni profesorowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Fundacji, koleżanki i koledzy absolwenci uczestnicy dzisiejszego spotkania. Na wstępie w imieniu koleżanek i kolegów z rocznika 1964-1968/69 bardzo dziękuję za „Złote Dyplomy” i „Odnowienie ukończenia studiów wyższych”, które odbieramy jako potwierdzenie naszej przynależności do wielopokoleniowej kortowskiej rodziny. 50 lat temu opuściliśmy mury uczelni, ale Kortowo pozostało na zawsze w naszych sercach i umysłach. Dziś po raz kolejny spotkaliśmy w Kortowie, w naszym Kortowie, tym samym, ale nie takim samym jak w latach, w których zdobywaliśmy tutaj nie tylko wiedzę. Dziś Kortowo ze swym Uniwersytetem to bardzo nowoczesna uczelnia z przepięknie rozbudowanym, zadbanym kampusem, w którym jednak czujemy ciągle ducha naszych czasów. Kortowo miało widać szczęście do dobrych gospodarzy, którzy w codziennej pracy dokładali cegiełkę do cegiełki do budowy i rozwoju uczelni. Wielki podziw, uznanie i szacunek dla wszystkich, którzy pracowali i pracują na dzisiejszy obraz i pozycję uczelni. Dziś spacerując alejkami i podziwiając Kortowo, wspominać będziemy lata tutaj spędzone ze świadomością, że każdy z nas pozostawił swój ślad w dorobku i historii Wydziału i uczelni.

Jubileuszowe spotkanie jest okazją, aby przekazać symboliczną statuetkę potwierdzającą naszą pamięć o  naszym Wydziale.

Po wystąpieniu poprosił: Gabrielę Dziekońską-Olszańską i Tadeusza Polańskiego o przekazanie pani dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. dr hab. Urszuli Czarnik pamiątkowej statuetki.

Tradycyjnie, Dzień Absolwenta zakończył Bal Absolwenta, który odbył się w Klubie ARTON. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci Wydziału Zootechniki 1969 i 1959 oraz grupa absolwentów-przyjaciół z różnych roczników i wydziałów. Obsługą muzyczną zajął się „śpiewający” D.J. – Jacek Pawłowski.

Absolwentka Zootechniki 1969 prof. Marianna Flis powiedziała, że spotkanie było bardzo udane, absolwenci bawili się do godz. 24.00, a stoły uginały się pod ilością jedzenia. Na kolacji spotkali drużynę siatkarzy i wspólnie powspominali swoje uczestnictwo w drużynie ówczesnego AZS. Jeden z absolwentów zafundował spotkanej drużynie witaminowe soki, które miały pozytywnie wpłynąć na ich sprawność fizyczną.  Absolwent Zootechniki 1959 Grzegorz Zrajkowski był zaskoczony specjalnie przygotowanym stołem dla uczestników zjazdu oraz sprawnością fizyczną najstarszego z kolegów Jerzego Urbańczyka, który doskonale bawił się na parkiecie.

Agnieszka Szulich


Komentarze nie są dozwolone.