Szkółka dziełem życia

Dr inż. Władysław Marian Kozłowski, znany i ceniony szkółkarz roślin ozdobnych, parkowych i leśnych na terenie całej północno-wschodniej Polski, 11 sierpnia br. obchodził jubileusz 85-lecia urodzin. Jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie, gdzie uzyskał stopień inż. ogrodnictwa. Studia magisterskie odbył na Wydziale Rolnictwa ART. w Olsztynie. Pracę magisterską przygotował w Katedrze Ogrodnictwa pod kierunkiem dr inż. Wiesława Kuleszy wykonał wzorowo na temat uprawy truskawki z uwzględnieniem przydatności różnych odmian i systemów uprawy w rejonie Ełku. Na podobny temat przygotował i obronił prace doktorską na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie.

Jest człowiekiem bardzo aktywnym, ma duży dorobek publikacyjny, między innymi jest współautorem monografii pt.” Sadownictwo woj. suwalskiego w świetle wyników badań naukowych,” wydanej w ART. w Olsztynie w 1994 r.

Już w latach 90-tych ubiegłego stulecia przestawił się całkowicie na produkcję materiału szkółkarskiego różnych bylin, krzewinek, krzewów, drzew parkowych i leśnych. Szerszą informację o doktorze W.M. Kozłowskim można znaleźć w Internecie (encyklopediawarmiamazury.pl).

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Zawsze altruistycznie nastawionym na współpracę z uczelnią, a także proboszczem i rada parafialną kościoła w Kortowie. Wielokrotnie ofiarowywał materiał szkółkarski na potrzeby tych instytucji.

Na jubileusz został zaproszony wiceprezes Fundacji im. M. Oczapowskiego w Olsztynie prof. UWM dr hab. Jan Kopytowski z małżonką oraz prof. dr hab. Zdzisław Kawecki. W trakcie uroczystości zwiedziliśmy szkółkę drzew i krzewów w Nowej Wsi Ełckiej. Podziwialiśmy w niej różne formy architektoniczne roślinności liściastej i iglastej strzyżonej i o formach naturalnych. Natomiast przy biesiadnym stole wspominaliśmy badania naukowe prowadzone na terenie szkółki zwłaszcza przez dr inż. Wiesława Kuleszę i prof. dr hab. Zdzisława Kaweckiego w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecie, a także prof. UWM dr hab. Jana Kopytowskiego. Ocenialiśmy badania wspólne i przy współpracy z pracownikami Instytutu Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Kownie. Było bardzo miło i przyjaźnie aż do godzin popołudniowych, kiedy nastąpiło nasze pożegnanie z rodziną Kozłowskich.

 

Prof. dr hab. Zdzisław Kawecki

Prof. UWM dr hab. Jan Kopytowski

Foto: Jerzy Kozlowski


Komentarze nie są dozwolone.