Laureaci „Agroligi 2019” z Warmii i Mazur

W Olsztynie rozstrzygnięto wojewódzkie eliminacje konkursu „Agroliga 2019”, które na szczeblu wojewódzkim przeprowadził Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

-Głównym celem tego konkursu jest – jak powiedział między innymi mgr inż. Damian Godziński, dyrektor Ośrodka-promowanie najlepszych wzorców dobrej praktyki, czyli rolników i firm potrafiących produkować bardzo dobre wyroby na konkurencyjnym rynku rolno – spożywczym.

Wszystkie zgłoszone gospodarstwa i firmy odwiedziła komisja, która wybrała 10 laureatów w Kategorii „ Rolnik” i 2 w kategorii „ Firma” Z pośród nich wybrano w dwóch kategoriach mistrza i wicemistrza. Laureatów przedstawiła mgr inż. Magdalena Pusz na podczas seminarium podsumowującego wojewódzki etap II edycji Konkursu „Agroliga 2019”.

O mistrzowskie laury w kategorii ”Rolnik współzawodniczyli następujący laureaci: – Andrzej Jadanowski z Grabacza w gminie Rybno, Marek Wroński ze Szczepkowa w gminie Janowo, Marcin Gołubowicz z Jabłońskich w gminie Gołdap, Agnieszka i Mariusz Gajkowie z Nowej Wsi Ełckiej w gminie Ełk, Sabina i Henryk Górscy z Maszt w gminie Pisz, Daniel Kuźmicki z Kajek w gminie Mikołajki, Włodzimierz Adam Pontus z Prejłowa w gminie Purda, Mirosław Dusza z Błudowa w gminie Młynary, Barbara i Kazimierz Tokarscy oraz Agnieszka i Paweł Dziąbowie, prowadzący rodzinne gospodarstwo „Tokarscy” w Tuszewie w gminie Lubawa, Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w gminie Biskupiec Pomorski

W Kategorii Firma wytypowano dwóch laureatów, tj: – Piekarnię Warmińską , Sp z o.o, Spółka komandytowa z Braniewa i Tradycyjną Wędzarnię Warmińską Jarosława Parola z Kaborna w gminie Purda.

Na podstawie zebranej dokumentacji i wizyt w gospodarstwach konkurs został rozstrzygnięty 1. sierpnia. Mistrzami zostali Dorota i Karol Kaniowie, a wicemistrzami Barbara i Kazimierz Tokarscy oraz Agnieszka i Paweł Dziąbowie.

Zdjęcie. Od prawej: Kazimierz Tokarski, mgr inż. Damian Godziński, dyrektor WMODR, Mieczysław Mikulewicz, członek Zarządu Browaru Kormoran, Paweł Dziąba. Fot. Mirosław Fesnak


Zdjęcie. Agnieszka i Paweł Dziąbowie

Mistrzowie Dorota i Karol Kaniowie, pomimo młodego wieku, rolnikami są już od 19 lat. Początkowo gospodarowali w Wielkopolsce , a przed 10 laty zakupili gospodarstwo w Szwarcenowie. Bardzo szybko stali się znanymi rolnikami i zaczęli odnosić sukcesy. W 2014 roku zostali laureatami konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” ,a w 2015 zwyciężyli w konkursie ”Farmer Roku”

Prowadzą gospodarstwo 91 ha, w tym 40,24 ha gleb klasy III a i b oraz 40,24 gleb klasy IV a i b. Uprawiają: pszenicę ozimą (średni plon 85 dt z ha),jęczmień ozimy (60 dt z ha), żyto ozime(65 dt z ha), pszenżyto ozime (85 dt z ha), jęczmin ozimy (60 dt z ha), jęczmień jary (50 dt z ha), kukurydzę na ziarno (110 dt z ha),  TUZ (350 dt z ha) i ziemniak (320 dt z ha).

W produkcji roślinnej stopniowo wprowadzają pasową uprawę, która optymalizuje nakłady, zapobiega powierzchniowemu spływowi oraz umożliwia ekologizację niektórych upraw. Ubezpieczają produkcję roślinna.

Nawozy naturalne przechowywane są na płycie obornikowej, a gnojowicę w krytym zbiorniku. Nawozy naturalne uzupełniają nawozami mineralnymi. Gnojowica jest wywożona na pole wozem asenizacyjnym wyposażonym w aplikator glebowy

Posiadają zestaw nowoczesnych maszyn rolniczych, i planują zakup  nowego siewnika zbożowego i rozsiewacza nawozów. Park maszynowy pozwala na świadczenie usług uprawowych.

Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. Niedobory pasz uzupełniane są zakupem. Pasze są normowane w oparciu o wyniki analiz laboratoryjnych. Stado podstawowe liczy 7o loch, od których rocznie odchowuje się 1500 prosiąt i tyle się sprzedaje tuczników. Średnie dzienne przyrosty w okresie tuczu wynoszą 700 g. Maciory z prosiętami przebywają w chlewniach rusztowych, a pozostałe zwierzęta na płytkiej ściółce. Chlewnie są wyposażone w automatyczne poidła i karmidła oraz wentylacje z ogrzewaniem.

Dom mieszkalny i budynki inwentarskie są systematycznie remontowane i odświeżane. Obejście jest urządzone w sposób funkcjonalny. Gustownie urządzony aneks wypoczynkowy zachęca do spędzenia w nim wolnego czasu.

Dorota i Karol Kaniowie są znani w lokalnym środowisku między innymi z powodu propagowania rolnictwa wśród młodzieży szkolnej, poprzez sponsorowanie nagród w konkursach, festynach i różnych imprezach związanych z wiejskim środowiskiem.

Wicemistrzowie dwupokoleniowa rodzina Tokarskich gospodaruje na 90 ha, w tym 82 ha gleb klas IV a i b oraz 8 ha klasy V. Uprawiają między innymi: rzepak (średni plon 40 dt z ha), pszenżyto ozime(60 dt z ha), jęczmień (60 dt z ha).

Gospodarstwo posiada pełny zestaw maszyn rolniczych i planuje zakup nowego ciągnika.

Technologie stosowane w tym gospodarstwie  dostosowane są do potrzeb hodowli trzody chlewnej. Obornik przechowywany jest na płytach, a gnojowica z zbiorniku. Stosowana jest  od wszystkie uprawiane rośliny w dozwolonych terminach. Rolnicy korzystali z programu pomocowego, żeby zbudować ogrodzenie przeciw ASF.

W gospodarstwie utrzymywanych jest 100 loch, od których rocznie się odchowuje średnio po 26 prosiąt. Dzienne przyrosty wynoszą średnio po 700 g. Roczna produkcja żywca wieprzowego wynosi 2600 sztuk, czyli 280 ton.

Gospodarstwo sprzedaje knurki i loszki hodowlane po obustronnym imporcie z Austrii i Norwegii. Oferują następujące rasy:

*Pietrain – wolny od stresu NN;

* PBZ – wolny od stresu NN;

*WBP – wolny od stresu NN;

*DxP – wolny od stresu NN.

Gospodarstwo słynie z wysokiej jakości  materiału hodowlanego, który charakteryzuje się wysokimi przyrostami. Stosowane tu technologie pozwalają na znaczną oszczędność czasu zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej.

Gospodarstwo bierze udział w licznych konkursach wojewódzkich, regionalnych i krajowych, zdobywając liczne nagrody. Na przykład w tym roku bierze udział w konkursie ‘ Przyjazny ogród”. Gospodarstwo wyróżnia się nowoczesną funkcjonalną zabudowa i estetyką, o którą szczególnie dba pani Barbara Tokarska.

Kazimierz Tokarski przejął stery w gospodarstwie, gdy jeszcze był uczniem technikum. Dziś słynie wśród hodowców na Warmii i Mazur z systematycznego doskonalenia swojego stada zarodowego. Od 1994 roku uczestniczy  w wystawach krajowych, wszystkich regionalnych i wojewódzkich. Prezentowane przez niego i dzieci zwierzęta są wyróżniane na każdej wystawie. Hodowca nie pamięta, ile już zdobyły czempionatów i wiceczempionatów. Na usilna prośb e przypomina kilka z nich:  superczempionat na „ POLAGRZE FARM” 2001 za knurka Pietrain, championat za knurka pbz na XVIII KWZH w Poznaniu w 2003 r; srebrny medal za knurka pietranie na XIX KWZH w Poznaniu w 2004 r; championat na knurka krzyżówkowego w Starym Polu w 2005 r oraz na XX KWZH w Poznaniu, gdzie zdobył złoty medal także za knurka krzyżówkowego. W 2006 r na wystawie w Olsztynie zdobył tytuł championa w klasie knurków rasy pbz oraz dwa wiceczempionaty w klasie knurków mieszańców ras ojcowskich, a rok później na olsztyńskiej wystawie zdobył tytuł czempiona za knurka krzyżówkowego. Na KWZH POLAGRA 2006 zdobył wiceczempionat w klasie knurków pbz, a rok później czempionat za loszkę krzyżówkową oraz wiceczempionat za knurka krzyżówkowego, czempionatu przez knurka rasy Pietraine x duroc na Wystawie Zwierząt w Starym Polu i wiele, wiele innych. Kazimierz Tokarski  za jedną ze swoich fundamentalnych decyzji uważa sprowadzenie  w 2005 roku z zagranicy do swojego gospodarstwa bezstresowych 8 loch i knura rasy Pietraine..

Mistrzem Agroligi 2019 w kategorii „Firma„ została Piekarnia Warmińska, Sp z o.o, Spółka komandytowa z Braniewa, którą kierują Małgorzata Ławrukajtis- Klimkowska i Mirosław Ławrukajtis, członkowie zarzadu. Piekarnia Warmińska produkuje pełen asortyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Bazuje na najlepszych recepturach i doświadczeniu zespołu znakomitych piekarzy. Łączna ilość receptur produkcyjnych, które są lub mogą być wykorzystywane wynosi około 500. Firma swoje wyroby sprzedaje na terenie Warmii i Mazur oraz województwa pomorskiego za pośrednictwem sklepów prywatnych, sieci sklepów handlowych oraz własnych firmowych.

Wicemistrzem została Tradycyjna Wędzarnia Warmińska Jarosława Parola z Kaborna w gminie Purda. Założono ją w 2007 roku , a od 2010 ma możliwość sprzedaży ryb wędzonych i innych produktów. Od 2008 roku jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury i Powiśle. Ryby są wędzone metodą tradycyjną, czyli drewnem drzew liściastych. Bazuje na surowcach pochodzących z Warmii i Mazur.

Wśród organizatorów, sponsorów i laureatów oraz uczestników seminarium było wielu absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i poprzedzających go uczelni na czele z mgr. inż. Damianem Godzińskim, dyrektorem Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.  Absolwentka Wydziału Bioinżynierii Zwierząt jest wicemistrz wojewódzkich eliminacji mgr inż. Agnieszka Dziąba z domu Tokarska z Tuszewa. Ten sam wydział ukończył mgr inż. Bartłomiej Górski, syn i następca laureatów  Sabiny i Henryka Górskich z Maszt w gminie Pisz. Serdecznie gratulujemy.

 

Bolesław Pilarek

 


Komentarze nie są dozwolone.