Bezpieczne gospodarstwo rolne

Rozstrzygnięto tegoroczną IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego organizatorami są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych i Państwowa Inspekcja Pracy, przy współudziale innych instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i warunków życia w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski.

             W kategorii zakładów rolnych zgłoszono 78 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 3600 pracowników. Palmę pierwszeństwa zdobyło PPHU „ZIEMAR Sp. Z o. o. (ze Szwarcenowa w woj. warmińsko-mazurskim) Krystyny i Zbigniewa Ziejewskich, absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Gratulujemy!

Komentarze nie są dozwolone.