Izabella Alina Dunin-Borkowska urodziła się 19 października 1933 r. w Warszawie, jako córka Józefa i Ireny – z domu Erben Hołan. W 1944 r., po Powstaniu Warszawskim przeniosła się do Radomia, ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, równocześnie uczęszczając do szkoły baletowej. W 1949 roku zetknęła się z żeglarstwem, które stało się jej pasją na wiele lat. W 1951 roku, po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pierwszym roku, w 1952 r. przeniosła się na Wydział Rybacki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, który ukończyła w 1955 r., uzyskując dyplom inżyniera rybactwa. Po dyplomie została zatrudniona w macierzystej uczelni, jako asystent prof. dr Władysława Mańkowskiego w Zakładzie Morskich Baz Surowcowych (później Łowisk i Zasobów Morza). W 1958 roku w trybie eksternistycznym uzyskała dyplom magistra, na podstawie opracowania związanego z rybołówstwem Bałtyckim.

W 1962 roku wyszła za mąż, zmieniając nazwisko na Dunin-Kwinta. W 1964 roku urodził się jej syn – Jerzy Michał Kwinta.

Również w 1964 roku obroniła doktorat na podstawie dysertacji przygotowanej pod kierunkiem prof. dr Władysława Mańkowskiego i prof. dr hab. Józefa Popiela. W 1968 r. jako adiunkt Zakładu Biologicznych Zasobów Morza, prowadzonego przez profesora dr Józefa Popiela, wraz z Wydziałem Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności została przeniesiona służbowo z WSR w Olsztynie do WSR w Szczecinie. W Szczecinie od 1969 r., równolegle do pracy w WSR prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Morskiej. W 1973 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie Szacowania Zasobów Morza. W 1974 roku jako docent przeniosła się do Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, na stanowisko z-cy dyrektora d/s naukowych Instytutu Rybołówstwa Morskiego. W 1988 roku uzyskała tytuł profesora. W WSM gdzie zatrudniona była od 2001 r. na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Rybackiej, a następnie Gospodarki Morskiej.

Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się działalnością edytorską. W 1984 roku została Redaktorem Naczelnym Wydawnictw WSM. W 1992 roku założyła własne Wydawnictwo „FOKA” specjalizujące się w tematyce morskiej.

Za swą działalność została wyróżniona 3-ma nagrodami Ministrów oraz złotym krzyżem zasługi (1975), – Medalem 40-lecia polski ludowej (1984), Medalem Edukacji Narodowej (1997) – krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia polski (1987), – krzyżem oficerskim orderu odrodzenia polski (2000 r ).

Jej nazwisko można znaleźć w: złotej księdze nauki polskiej (1973 i 2000).- „Who’s who in the World (1980/81 i 1982/83). – „International register of profiles” (1981). – „The world who’s who of women” (1982). – „The international who’s who of intelectuals” (1982). – „Dictionary of international biography” (1984). – „Five thousand personalities of the world” (1986), Encyklopedii Szczecina (2000), Współcześni uczeni polscy (2002).

Komentarze nie są dozwolone.